• S’ha de tenir una edat mínima per ser alumne de l’EOI de Palma?

Sí, s’ha de tenir una edat mínima:

– S’han de tenir 16 anys complerts l’any en el qual la persona es preinscriu o matricula. També es poden preinscriure o matricular aquelles persones que, malgrat no tenir aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.

– Per preinscriure’s o matricular-se d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts l’any en el qual la persona es preinscriu o matricula. També es poden preinscriure o matricular aquelles persones que, malgrat no tenir aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.

  • Quina documentació és obligatòria per matricular-se a l’EOI de Palma?

En el cas de ser espanyol, el DNI. En el cas de ser estranger, és obligatori tenir NIE i passaport.

A més, en alguns casos, s’ha de justificar el fet de viure, treballar o estudiar en el partit judicial de Palma (exclosos els municipis d’Andratx i de Calvià). Això es justifica amb NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):
– certificat d’empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui o
– contracte laboral o certificat de l’empresa o
– targeta del SOIB on consti el domicili o
– certificat del centre oficial corresponent (si s’acredita el lloc d’estudi).