• S’ha de tenir una edat mínima per ser alumne de l’EOI de Palma?

Sí, s’ha de tenir una edat mínima:

– S’han de tenir 16 anys complerts l’any en el qual la persona es preinscriu o matricula. També es poden preinscriure o matricular aquelles persones que, malgrat no tenir aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.

– Per preinscriure’s o matricular-se d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts l’any en el qual la persona es preinscriu o matricula. També es poden preinscriure o matricular aquelles persones que, malgrat no tenir aquest requisit d’edat, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO sempre que es tracti de la continuació de l’ensenyament d’un idioma estranger diferent del cursat a l’ESO com a primera llengua estrangera.

  • Quina documentació és obligatòria per matricular-se a l’EOI de Palma?

En el cas de ser espanyol, el DNI. En el cas de ser estranger, és obligatori tenir NIE i passaport.

En cas de tenir dret a bonificacions, s’haurà de presentar sempre la corresponent documentació justificativa.