• Què és la preinscripció?

Les escoles oficials d’idiomes (en endavant, EOI) són centres públics on es poden estudiar llengües.

La preinscripció és un procés mitjançant el qual una persona pot sol·licitar plaça per estudiar en una EOI. La Conselleria d’Educació i Universitat regula tot el que té a veure amb aquest procés de preinscripció.

 • Quan té lloc la preinscripció?

En ser l’EOI un centre públic, és la Conselleria d’Educació i Universitat l’organisme que estableix quan ha de tenir lloc la preinscripció.

Les dates i tota la informació de la preinscripció es publica en BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).

 • La preinscripció és gratuïta?

Sí, la preinscripció és gratuïta.

 • La preinscripció és online?

, la preinscripció (sol·licitud de plaça) és online, però vostè (o una persona en la qual vostè delegui si no pot venir) ens haurà de lliurar la documentació justificativa de la seva preinscripció en els terminis que l’EOI de Palma estableixi als efectes.

 • De quins idiomes i nivells puc preinscriure’m?

A l’EOI de Palma ofertam cursos de nou idiomes diferents: alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, rus i xinès.

 

El procés de preinscripció es fa per als nostres cursos ordinaris, que són d’unes 120 hores anuals.

Aquests cursos es fan en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), 2 hores cada dia, és a dir, 4 hores setmanals en dos dies. Un divendres al mes hi ha classe (els divendres lectius es publiquen a començaments del curs escolar).

Aquests cursos normals comencen el mes d’octubre i finalitzen els mesos de maig-juny.

 • La prova d’anivellació és obligatòria?

No, si  vostè comença de zero, no ha de fer-la.

 • De quants idiomes em puc preinscriure?

Vostè es pot preinscriure d’un màxim de dos idiomes. Però ha de tenir en compte que ha de triar quina és la seva primera opció i quina és la seva segona opció.

Això és així perquè vostè té més opcions amb la seva primera opció que amb la segona opció.

 • Hi ha plaça per a tothom?

Sovint hi ha plaça per a tothom, però a vegades quan la demanda supera l’oferta, pot no haver-ne.

 • Si hi ha més sol·licitants que places, com es decideix qui obté plaça?

La Conselleria d’Educació i Universitat efectua un sorteig per tal de decidir qui obté plaça. La data del sorteig es publica en el calendari del procés de preinscripció que surt a la Resolució que publica la Conselleria en el BOIB. La data del sorteig és sempre posterior als terminis per preinscriure’s.

Fins ara, el sorteig ha estat alfabètic. Això vol dir que s’extreuen dues lletres i que s’ordenen els sol·licitants de plaça seguint l’ordre alfabètic d’aquestes dues lletres, en base al seu primer llinatge.

Després, si hi ha, per exemple, 50 places d’un nivell concret, estan admeses les primeres 50 persones de la llista.

Tota la resta de sol·licitants conformen la llista d’espera o de reserva (per si tothom no s’hi matriculàs i quedassin places o per si, a posteriori, poguéssim oferir més places).

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Bàsic A2. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Bàsic, vostè es podria preinscriure del curs Intermedi B1 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi B1. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi, vostè es podria preinscriure del curs Intermedi B2.1  pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i  s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi B2. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi B2, vostè es podria preinscriure del curs Avançat C1.1 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del nivell Avançat C1. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del nivell Avançat C1, vostè es podria preinscriure del curs C2 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • Si se m’ha passat el termini de la preinscripció, això vol dir que ja no puc accedir a una plaça per estudiar un idioma a l’EOI?

Si a vostè se li ha passat el termini de la preinscripció, pot haver una darrera possibilitat. Si queden places vacants (això passa a vegades perquè algunes persones admeses i de la llista d’espera i alguns antics alumnes decideixen no matricular-se), ofertam les places que queden en una convocatòria de darreres vacants. Estigui molt pendent de la nostra pàgina el mes de setembre perquè allà hi publicarem quan té lloc aquesta convocatòria de darreres vacants.