• Què és la preinscripció?

La preinscripció és un procés mitjançant el qual una persona pot sol·licitar plaça per estudiar a una EOI. Si s’obté una plaça hi ha uns terminis per formalitzar la matrícula.

  • La preinscripció és gratuïta?

Sí, la preinscripció és gratuïta.

  • Hi ha plaça per a tothom?

Sovint hi ha plaça per a tothom, però de vegades quan la demanda supera l’oferta, pot no haver-n’hi.

  • Si hi ha més sol·licitants que places, com es decideix qui obté plaça?

La Conselleria d’Educació i Universitat efectua un sorteig per tal de decidir qui obté plaça. La data del sorteig es publica en el calendari del procés de preinscripció que surt a la Resolució que publica la Conselleria en el BOIB. La data del sorteig és sempre posterior als terminis per preinscriure’s. Fins ara, el sorteig ha estat alfabètic. Això vol dir que s’extreuen dues lletres i que s’ordenen els sol·licitants de plaça seguint l’ordre alfabètic d’aquestes dues lletres, segons el seu primer llinatge. Després, si hi ha, per exemple, 50 places d’un nivell concret, estan admeses les primeres 50 persones de la llista. Tota la resta de sol·licitants conformen la llista d’espera o de reserva (per si alguns dels preinscrits amb dret a plaça no formalitzen la matrícula o per si, a posteriori, es poguessin oferir més places).