CURS 2018-2019

Eleccions al consell escolar: Calendari, clica aquí.

Proclamació provisional de candidatures, clica aquí.

 

El Consell Escolar de l’EOI de Palma està compost per:
Equip directiu Rafael Monreal Iglesia (director)
Cristóbal González López (cap d’estudis)
Leandro Zaro (secretari)
Representants de l’alumnat Gregorio Barceló Barceló
Conrado Martín Martín
Representants del professorat Gerard Adrover Thomàs
Catalina Barceló Pons
Asunción Calderón González
Macià Garcies Salvà
Santiago Serra Rubió
Representant municipal Antònia Frontera Dolç