El Consell Escolar de l’EOI de Palma està compost per:
Equip directiu Directora: Anthore Carpentier, Isabelle

Caps d’estudis: Ruíz Pérez, Marina i Vicién Estevan, Catalina

Secretària: Gila Edmonds, Cristina

Representant del personal d’administració i serveis Fernández Gomila, Emilia
Representants de l’alumnat Botana Miguez, Rosa

Moreno Montes, Laura

Representants del professorat Barceló Pons, Catalina

Calderón González, María Asunción

Cantín Ricol, Jorge

García Ortiz, Rafael

Pérez Morán, Ignacio

Serra Rubió, Santiago

Representant municipal Mora Vidal, Apol·lònia

 

Acta final valoració projecte direcció: clica aquí.