Sobre l’assistència a classe

És un deure de l’alumnat assistir a classe regularment i justificar degudament les faltes d’assistència. Tot el professorat du un registre d’assistència de tots els seus grups. L’assistència dels divendres lectius i dels dies d’exàmens es comptabilitza igual.

  • Què pasa si m’he matriculat i no puc assistir a classe?

És un deure de l’alumnat assistir a classe regularment i justificar degudament les faltes d’assistència si afecta als mínims establerts per conservar el dret d’antic alumne.

Els alumnes de tots els cursos han d’arribar al 35% d’assistència durant els dos primers trimestres del curs acadèmic per tal de conservar el dret com antics alumnes a reserva de plaça per al curs següent. La falta d’assistència injustificada a un 65% de les classes en un mateix curs escolar comporta la pèrdua de l’oficialitat.

La pèrdua de l’oficialitat implica que l’alumne en el curs escolar següent serà considerat alumne de nou ingrés. Així doncs, no es podrà matricular a l’EOI de Palma el curs següent com a antic alumne i haurà de tornar a fer la preinscripció o matricular-se a la convocatòria de darreres vacants.

 

  • Per què és important l’assistència continuada a classe?

L’assistència continuada a classe i la puntualitat  és molt important per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professor pugui avaluar l’alumnat en el cas dels cursos d’avaluació continuada.

  • Quin tant per cent d’assistència cal tenir per acollir-se a l’avaluació continuada?

Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació continuada, l’assistència de l’alumnat haurà de superar el 70 %.

En cas de no arribar al percentatge del 70%, l’alumnat tendrà dues convocatòries (l’ordinària al maig-juny i l’extraordinària al setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en compte les notes obtingudes durant el curs. Així mateix, les parts que s’hagin superat amb l’avaluació continua, no s’hauran de repetir en aquestes convocatòries.

  • És important l’assistència continuada en els cursos de certificat?

Sí, també és molt important ja que s’ha de superar la prova de certificat unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Universitat. En aquests cursos l’assistència mínima per no perdre l’oficialitat. és del 35%.

  • No puc assistir a fer una prova de certificació però ho puc justificar. Puc fer la prova un altre dia?

Encara que l’alumnat pugui justificar l’absència el dia d’una prova de certificació, en cap cas podrà realitzar la prova un altre dia i se’l qualificarà com a “No presentat”.