Preinscripció curs 2024-2025

CURSOS OFICIALS PRESENCIALS i SEMIPRESENCIALS 

 

L’alumnat matriculat en règim oficial (presencials i semipresencials) al curs 2023/24 NO ha de participar al procés d’admissió per continuar estudiant el mateix idioma.
OFERTA D’IDIOMES I CURSOS A L’EOI DE PALMA ANDREU CRESPÍ PLAZA  (pendent de publicació)
 

 

 

Calendari 

 • de les 09:00h del 4 de juny fins a les 23:59h del 13 de juny – Preinscripció telemàtica
 • de les 09:00h del 4 de juny fins a les 23:59h del 13 de juny – Prova d’anivellació online d’anglès
 • 18 de juny:Sorteig combinació lletres per determinar l’ordre d’admissió
 • 20 de juny: Prova presencial d’anivellació d’altres idiomes 
 • 21 de juny: Publicació resultats prova anivellació presencial
 • 25 de juny: Publicació llista provisional d’admesos
 • Del 26 al 28 de juny: Període de reclamacions
 • 2 de juliol: Resolució de reclamacions
 • 4 de juliol: Publicació llista definitiva de sol·licitants admesos a la preinscripció i llista d’espera
 • De les 09:00 del 9 de juliol a les 23:59h del 16 de juliol: Matrícula telemàtica dels admesos a la preinscripció
 • Dia 17 de juliol les 12:00h: publicació de vacants per idioma
 • De dia 18 juliol al 22 de juliol: matrícula d’admesos de la llista d’espera
 

Requisits

 • DNI – NIE 
 • Edat mínima
      • Anglès  –Tenir 16 anys complerts el 31/12/2024 o haver aprovat 4t d’ESO 
      • Altres idiomes – tenir 14 anys o  a 31/12/2024 o haver aprovat 2n d’ESO
      • Alumnes d’altes capacitats – (vegeu normativa)
Destinataris
Totes les persones que vulguin estudiar un idioma durant el curs 2024-25 a l’EOI de Palma del qual no estan matriculades aquest curs escolar en règim oficial presencial (més informació)
Sol·licitud d’idiomes 
 • Es pot sol·licitar un màxim de dos idiomes
 • Si feu la preinscripció per a dos idiomes heu de triar en primer lloc l’idioma preferent. El primer idioma en què us heu preinscrit consta com a primera opció i el segón com a segona opció. Les places s’adjudicaran en primer lloc als alumnes que hagin triat un idioma com a primera opció i si queden vacants s’adjudicaran als alumnes que hagin triat l’idioma com a segona opció
Sol·licitud de nivells
 • Si no teniu cap coneixement de l’idioma, heu de seleccionar el nivell Bàsic A1.
 • Si heu estat matriculats a una EOI i voleu continuar els estudis  o repetir, heu de fer la preinscripció directament al curs al qual podeu accedir segons s’indica a continuació:
 • Si teniu un certificat reconegut, heu de fer la preinscripció directament al curs al qual podeu accedir o a un inferior si voleu reforçar els vostres coneixements. (vegeu normativa)  més informació
 • Si teniu coneixements de l’idioma, però no disposeu de la documentació acreditativa que ho certifiqui heu d’indicar que voleu realitzar una  prova d’anivellació.
 • La prova d’anivellació d’anglès serà telemàtica i es podrà fer durant el període de preinscripció. La prova d’anivellació dels altres idiomes serà presencial el 20 de juny. Consulteu la pàgina web del centre per conèixer els horaris. Més informació sobre les proves d’anivellació (pendent d’actualització)
 • Si realitza una prova d’anivellació, es podrà preinscriure en el nivell que indica la prova o de un nivell inferior.
 • Preinscripció condicionada: l’alumnat matriculat  lliure, en el programa EOIES o en That’s English, aquest curs escolar que està pendent dels resultats de les proves per acreditar un determinat nivell, haurà de triar l’opció d’haver aprovat el nivell anterior al curs que sol·licita i indicar al correu que envia amb tota la documentació per formalitzar la preinscripció que està pendent dels resultats de les proves.

 

PROCEDIMENT – 3 passes

 

Passa 1: sol·licitud online de plaça
 

 • Sol·licitud online de plaça: Enllaç a la sol·licitud online de plaça (estarà actiu des del dia 04/06 a les 9.00h fins al 13/06 a les 23.59h)

 

 Passa 2:   Enviament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma
 
On s’ha d’enviar la documentació?
 •  preinscripcio.secretaria@eoipalma.com
Com s’ha d’enviar la documentació?
 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg
 • Indiqueu a l’assumpte el vostre nom i tipus de preinscripció:
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ A1
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ AMB PROVA D’ANIVELLACIÓ
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ ANTIC ALUMNAT EOI
    • Pons Ruiz, Marta  PREINSCRIPCIÓ AMB CERTIFICAT RECONEGUT
 • Rebreu una resposta automàtica que confirmarà la recepció del vostre correu. Si no la rebeu, comproveu la vostra safata de correu no desitjat i marqueu aqueix correu com desitjat per a poder rebre en la safata d’entrada altres correus que pugui enviar-li l’EOI de Palma si fora necessari
Fins quan es pot enviar la documentació?
 • Del 04/06 a les 9.00h fins al 13/06 a les 23:59h
Quina documentació s’ha d’enviar?
 1. Resguard de la preinscripció online
 2. DNI o NIE i còpia del passaport en vigor

Per sol·licitar un nivell superior a A1

 • Si ha fet prova d’anivellació
    • anglès – còpia del resguard amb el resultat  
    • altres idiomes – res – el centre comprovarà els resultats
 • Si no heu fet prova d’anivellació
    • Certificat d’acreditació  – Més informació
    • Si està pendent  dels resultats de les proves de la matrícula lliure, sols s’ha d’indicar aquest fet al correu de sol·licitud d’inscripció

Si no es compleix el requisit d’edat mínima

 • certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació de l’idioma cursat
 • certificat del centre en què consti la situació acadèmica d’alumnes d’altes capacitats

 

Passa  3 – Consulta de les llistes provisionals, definitives i matriculació de les persones admeses

18/06 
 • Sorteig per determinar l’ordre d’admissió  – Lletres –
25/06
 • Publicació de les llistes provisionals 
del 26/06 al 28/06
 • Termini per a la presentació de reclamacions
02/07
 • Publicació  de la resolució sobre les reclamacions presentades
04/07 Llistes definitives d’admesos i de reserva 

Llistat de places assignades per idioma i nivell

Del 9 de juliol des de les 9:00h al 16 de juliol a les 23:59h
 • Matrícula alumnes admesos  
Del 18 de juliol des de les 9:00h al 22 de juliol a les 23:59h
 • Matrícula alumnes de la llista de reserva

 

 

Normativa
 • Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2024-2025 i Annex 1. Calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments d’idiomes de règim especial per al curs 2024-25. (pendent de publicació)