• La prova d’anivellació és obligatòria?

No, si  començau de zero, no l’heu de fer.

  • Si tenc nocions de l’idioma, he de tornar a començar de zero?

No, si heu estudiat l’idioma o l’heu après en un altre lloc i ja en teniu nocions, podeu fer una prova d’anivellació. Aquesta prova d’anivellació serveix per determinar el curs més adequat al nivell que teniu.

  • Quan es fan les proves d’anivellació?

Les proves d’anivellació es fan en moments puntuals de l’any, en concret quan hi ha processos de preinscripció i de matrícula.

Normalment es fa una prova d’anivellació al mes de maig per a les persones que participen en el procés de preinscripció. Quan surt la convocatòria de la preinscripció en el BOIB, es publica un calendari on surt la data concreta de les proves d’anivellació.

Es torna a fer una prova d’anivellació al mes de setembre per a la matrícula de les darreres places vacants. En aquesta cas, la data sol publicar-se a principi de setembre.

  • Com són les proves d’anivellació?

En el cas d’anglès, la prova d’anivellació es fa en línia. Per veure com és aquesta prova, consultau  l’apartat corresponent del departament d’anglès.

En el cas de la resta d’idiomes, la prova es fa presencial. Per veure com és la prova d’anivellació de cada idioma, consultau l’apartat corresponent del departament en qüestió.

  • No estic d’acord amb el resultat de la prova d’anivellació. Puc reclamar el resultat?

No, no es pot reclamar el resultat de les proves d’anivellació.

  • Per què se sap amb tan poca antelació l’hora de les proves d’anivellació?

L’hora concreta de les proves d’anivellació presencials es publica 24 h abans de la convocatòria a causa de l’elevat nombre de sol·licituds de plaça que ha de gestionar el centre en un temps i uns recursos limitats.