Idioma Professor/a

Profesor/a

Data

Fecha

Anglès/Inglés Carmen Adrover Galmés A partir de dia 16 de gener ja té professora substituta
Francés/Francès Aurelio Gil Dia 16 de gener NO farà Classe
Anglès/Inglés Eva Martínez A partir de dia 16 de gener farà classe
Alemán/Alemany Rosa Campillo Dia 15 de gener NO farà Classe
Anglès/Inglés Nynke Espinar Dia 15, 16,17 de gener NO farà Classe
Anglès/Inglés Carme Adrover Des de dia 8 de gener NO farà classe