Horaris Curs 2021-22   (03/03/2022)

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’OFERTA D’IDIOMAS I LA MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL I SEMIPRESENCIAL – CURS 21-22

 

 

 

 

 

 

IDIOMES I NIVELLS

 

ALEMANY  / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2, C2)
ANGLÈS   /     BÀSIC (A1, A2)   INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2, C2)
ÀRAB  /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2)
CATALÀ    /     BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1, C2)
ESPANYOL  / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2), AVANÇAT (C1)
FRANCÈS    / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2), AVANÇAT (C1.1, C1.2)
ITALIÀ     / BÀSIC (A1, A2), INTERMEDI (B1, B2.1, B2.2)
JAPONÈS / BÀSIC (A1, A2.1, A2.2)
RUS    /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2)
XINÈS   /   BÀSIC (A1, A2.1, A2.2,), INTERMEDI (B1.1, B1.2)
TIPUS DE CURSOS EN LA MODALITAT OFICIAL
 • Presencials –dues sessions de dues hores a la setmana i otra sessió un  divendres al mes
 • Semipresenciales – Una sessió presencial de dues hores a la setmana més treball en aula virtual assistit pel professorat. Una sessió presencial un divendres al mes.
HORARIS
 • Les sessions presencials  poden ser de 09.00 a 11.00  / de 11 a 13.00  / de 15.00 a 17.00  / de 17.00 a 19.00  / de 19.00 a 21.00
LLOC
 • Les classes en horari de matí s’imparteixen a l’EOI de C/ Aragó 59
 • Les classes en horari de tarda s’imparteixen a l’EOI de C/ Aragó 59, a l’IES Arxiduc Lluís Salvador, a l’IES Ses Estacions, a l’IES Guillem Sagrera i a l’IES Joan Maria Thomàs
 • Més informació (localització centros)
DURADA CURS ESCOLAR
 • 120 hores lectives d’octubre a juny
TAXES
 • Les taxes de tot el curs s’han de pagar al fer la matrícula.
 • El preu del curs escolar per als alumnes que es matriculen per primera vegada és de 195,92 €.
 • Per als antics alumnes o matrícula d’un segon idioma, el preu es inferior.
 • S’aplica una bonificació d’un 50% per pertinença a família nombrosa o monoparental.
 • Exempció de pagament de taxes en determinats casos: situació d’atur, minusvalideses i beques entre altres.
 • Més informació taxes
CERTIFICACIONS
 • La superació de les exigències acadèmiques establertes da dret a l’obtenció dels següents certificats: Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1 i B2 i Nivell Avançat C1 i C2 regulats per la llei orgànica 2/2006 del 3 de maig i el reial decret 1041/2017 del 22 de desembre.
ACCÉS
Mitjançant procediment d’admissió (preinscripció i matrícula) o en l’adjudicació de darreres vacants.