Curs 2021-2022: canvi d’horari
A començament de curs
 
 • Dates – des del  29 d’octubre (10.00h)  fins al 4 de novembre (23.59)
 • Els canvis d’horari es fan exclusivament online.
 • Podeu consultar els horaris dels diferents grups  al següent enllaç:   HORARIS
 • Per a poder sol·licitar un canvi d’horari l’alumne/a ha d’accedir al seu Centrosnet (àrea de l’alumnat) en el termini establert.
  Link d’accés a Centrosnet: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/ultralogin.php?tcentro=EOI&centro=PM1
  Informació sobre Centrosnet i com obtenir la contrasenya personal:
 • Es poden sol·licitar fins a 5 opcions de canvi.

 • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.
 • En el cas que li sigui concedit el canvi sol·licitat, vostè rebrà un correu electrònic de confirmació.
 • Si a vostè no se li concedeix el canvi sol·licitat, s’ha de quedar al seu grup original.
Durant el curs
 • Una vegada passat el termini online a començament de curs per canviar d’horari, acceptam sol·licituds de canvi d’horari adreçades a la Prefectura d’Estudis  sempre i quan aquestes estiguin justificades documentalment.
 • L’alumnat interessat en fer un canvi d’horari ha de enviar a través del  correu electrònic  a secretaria@eoipalma.com una sol·licitud de canvi d’horari emplenada i aportar documentació justificativa.
 • Sol·licitud de canvi d’horari fora termini per emplenar:  .
 • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s