Curs 2019-2020: canvi d’horari
A començament de curs
 
  • Els canvis d’horari comencen el dia 03/10/2019 a les 9:30 i finalitzen el 04/10/2019 a les 13:30.
  • Els canvis d’horari es fan exclusivament online.
  • Per a poder sol·licitar un canvi d’horari l’alumne/a ha d’accedir al seu Centrosnet (àrea de l’alumnat) en el termini establert. Es poden sol·licitar fins a 5 opcions de canvi.

  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.
Durant el curs
  • Una vegada passat el termini online a començament de curs per canviar d’horari, acceptam sol·licituds de canvi d’horari adreçades a la Prefectura d’Estudis sempre i quan aquestes estiguin justificades documentalment.
  • L’alumnat interessat en fer un canvi d’horari ha de presentar una sol·licitud de canvi d’horari emplenada i aportar documentació justificativa.
  • Sol·licitud de canvi d’horari fora termini per emplenar:  .
  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.