Curs 2023-2024: canvi d’horari/grup
18-19 Octubre
 SOL·LICITUD DE CANVI D’HORARI CURS 2023-24
 • CONSULTAU ELS HORARIS
 • La sol·licitud de canvi de grup es farà a través de Centrosnet.
 • El termini comença el proper 18 d’octubre a les 9:00h i acaba el 19 d’octubre a les 23:59h.
 • L’alumnat podrà sol·licitar un o diversos grups per a fer el canvi. El límit de sol·licituds de canvi serà de 5. El canvi es produirà de manera immediata si hi ha places disponibles o quedarà en espera en cas que no hi hagi vacants .
 • El sistema no permet sol·licitar canvis si la seva matrícula no ha estat formalitzada correctament.
 • Se li demanarà una adreça de correu per a comunicar-li el canvi concedit.
 • Apareixerà una casella d’acceptació per a confirmar que ha llegit la informació i que està d’acord amb el procés.
 • En el seu perfil de Centrosnet, disposarà d’una pantalla de consulta amb les sol·licituds realitzades. Podrà anul·lar qualsevol de les seves sol·licituds i tornar-ne a realitzar una altra sempre que el termini estigui obert.
 • Si l’alumne aconsegueix la plaça que sol·licita, apareixerà en pantalla un missatge ique informarà del canvi i haurà de marcar la casella d’acceptació.
Durant el curs
 • Una vegada passat el termini en línia a començament de curs per canviar d’horari, acceptam sol·licituds de canvi d’horari adreçades a la Prefectura d’Estudis  sempre que estiguin justificades documentalment.
 • L’alumnat interessat a fer un canvi d’horari ha de enviar, a través del  correu electrònic a secretaria@eoipalma.com, una sol·licitud de canvi d’horari emplenada i aportar documentació justificativa.
 • Sol·licitud de canvi d’horari fora termini per emplenar.
 • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s i al fet que la documentació aportada justifiqui la sol·licitud.