Curs 2017-2018: canvi d’horari
A començament de curs
 
  • L’EOI de Palma comunica amb 10 dies d’antelació el termini exacte en el qual es pot sol·licitar un canvi d’horari (per exemple, per al curs 2017-2018, es va comunicar el 26 de setembre que els canvis d’horari es farien els dies 5 i 6 d’octubre).
  • Els canvis d’horari es fan exclusivament online.
  • Per a poder sol·licitar un canvi d’horari l’alumne/a ha d’accedir al seu Centrosnet (àrea de l’alumnat) en el termini establert. Es poden sol·licitar fins a 5 opcions de canvi.

  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.

 

Durant el curs
  • Una vegada passat el termini online a començament de curs per canviar d’horari, acceptam sol·licituds de canvi d’horari adreçades a la Prefectura d’Estudis sempre i quan aquestes estiguin justificades documentalment.
  • L’alumnat interessat en fer un canvi d’horari ha de presentar una sol·licitud de canvi d’horari emplenada i aportar documentació justificativa.
  • Sol·licitud de canvi d’horari fora termini per emplenar:  .
  • El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi d’horari no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s.