Horari de les tutories curs 22-23.

Els alumnes de 1r Bàsic A2 (Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2), 2n Bàsic A2 (Bàsic A2.3 i Bàsic A2.4) tindran una hora de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor.

Els alumnes d’Intermedi B1 (Intermedi B1.1 i Intermedi B1.2), 1r Intermedi B2 (Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2), 2n Intermedi B2 (Intermedi B2.3 i Intermedi B2.4) i Avançat C1 (Avançat C1.1 i Avançat C1.2) tindran dues hores de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor per a incrementar la realització d’activitats d’expressió oral i escrita del seu alumnat.