PROVES, CERTIFICACIÓ I PROMOCIÓ. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Com puc obtenir el certificat de nivell?

Per obtenir el certificat has de superar la prova unificada de certificació oficial, que verifica que tens els coneixements de nivell requerits.

Com és la prova de certificació? En puc veure una mostra?

La prova té 5 parts, una per a cada destresa: escoltar, llegir, escriure, parlar i mediar; i totes valen igual. Aquesta és l’estructura de la prova:

 • Comprensió textos orals  (CTO): 20%
 • Comprensió textos e escrits (CTE): 20%
 • Producció i coproducció textos escrits (PCTE): 20%
 • Producció i coproducció textos orals (PCTO): 20%
 • Mediació lingüística (ML): 20%

En aquest enllaç de la web de l’EOI trobaràs mostres i informació detallada del format de les proves de certificació d’enguany.

 

Quan es fa la prova de certificació?

Disposes de dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre). El calendari el fixa la Conselleria i el publica pel març o l’abril. 

La prova se sol fer en horari d’horabaixa. La part oral (parlar) es fa un altre dia.

 

Si no puc assistir a l’examen, el puc fer un altre dia?

No, en cap cas. Aquestes proves de certificació són úniques i comunes per a tot l’alumnat oficial i lliure de les EOI de les Illes Balears.

Tens dret a un permís laboral per assistir a exàmens oficials. El professor et farà un justificant si ho demanes.

 

Quan es considera que has superat la prova?

S’han de complir dos requisits:

 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima de 5 (50%) en cadascuna de les parts.
 • A més a més, la qualificació global (la mitjana de les 5 parts) ha de ser com a  mínim de 6,5 (65%).

Si no obtenc el certificat al juny, quines opcions tenc?

 • Al setembre pots presentar-te a les parts suspeses.
 • Pots mantenir la nota de les parts aprovades al juny.
 • Si vols, al setembre pots repetir les parts aprovades al juny, per mirar d’assegurar-te una mitjana global de 6.5.
 • Si repeteixes la prova d’una part aprovada, prevaldrà la qualificació obtinguda al setembre.
 • Si no t’has presentat a les proves pel juny, pots presentar-t’hi al setembre.

I si aprou totes les parts però la mitjana global no arriba a 6.5?

Si, entre juny i setembre, has aprovat totes les parts, però la mitjana global no arriba a 6.5, no obtens el certificat. En aquest cas, tens dues opcions:

 • Repetir el nivell cursat.
 • Matricular-te al següent nivell. És a dir, pots promocionar al nivell següent sense tenir el certificat.

 Hi ha més informació sobre avaluació i promoció, a la web de l’EOI en aquest enllaç: Informació sobre avaluació i promoció