CURSOS PER A DOCENTS DE LA CAIB emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres (2023-2024)

 

<==INFORMACIÓ GENERAL==>

Objectius:

 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.

Destinataris:

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i formació professional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Tipologia i durada dels cursos:

 • Aquests cursos són gratuïts
 • S’imparteixen en règim de semipresencialitat i tenen una durada de 120 hores anuals, distribuïdes en 2 hores setmanals i un divendres lectiu al mes, presencial d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual per realitzar les tasques proposades pel tutor, que tindran caràcter obligatori.
 • La ràtio màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.
 • Els cursos començaran el 04/10/2023 i finalitzaran el 30/05/2024.
 • Oferta i horari dels cursos:
  Intermedi B2.1 PA: Dilluns de 17 a 19h (IES Joan Maria Thomàs)
  Intermedi B2.2 PA: Dimarts de 19 a 21h (IES Arxiduc Lluís Salvador)
  Avançat C1.1 PA: Dimarts de 17 a 19h (IES Ses Estacions)
  Avançat C1.2 PA: Dimecres de 17 a 19h (IES Ses Estacions)

Normativa:

<==PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE PLAÇA==>

 

 

 • per a docents de la CAIB que estaven matriculats el curs 2022-2023 en el programa: clicau aquí.
  El professorat que estava matriculat el curs 2022-2023 en el programa té garantida plaça sempre que es matriculi en els terminis establerts per l’EOI Palma.

 

 • per a docents de la CAIB que NO estaven matriculats el curs 2022-2023 en el programa: clicau aquí.