Curs 2017-2018:
cursos per a docents de la CAIB
(emmarcats en el Pla de forment i millora de la competència lingüística i didàctica de les llengües estrangeres)
Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat
Informació sobre els cursos (destinataris, objectius, places, duració, com s’acredita el nivell per inscriure’s i ràtios)
Horaris, aules i professorat dels cursos