L’alumnat de l’EOI de Palma pot consultar en línia al seu Centrosnet les qualificacions  de la convocatòria ordinària i extraordinària.

  • Les qualificacions dels alumnes oficials estaran disponibles 24 hores després de la sessió de revisió d’examens de cada grup.
  • Les qualificacions dels alumnes lliures estaran disponibles el dia de la data publicada al calendari d’exàmens i també es podran consultar al tauló d’anuncis de la seu central de la EOI de carrer Aragó.
  • Informació sobre les proves de nivell: certificació i promoció.

Informe de qualificacions/certificació  – Es pot imprimir un resguard on surten les qualificacions. Aquest informe pot ser segellat a la secretaria de la seu central de l’EOI de Palma.

Per obtenir aquest resguard en pdf,  s’ha de clicar a “Historial” i “Destreses”,

També pot obtenir un certificat acadèmic oficial. Més informació.