L’alumnat de l’EOI de Palma pot consultar online al seu Centrosnet les qualificacions finals.

  • Quines qualificacions es poden consultar?

Es poden consultar les qualificacions obtingudes en període d’exàmens

  • al juny (“convocatòria ordinària”)
  • al setembre (“convocatòria extraordinària”)

No es poden consultar online les notes de la 1a., 2a. i 3a. avaluacions.

  • Quan estan disponibles les qualificacions?

El professorat introdueix les notes en un termini màxim de 24 hores després de la revisió del grup.

Així doncs, si encara no ha tingut lloc la revisió de l’examen, vostè ha d’esperar  que passin 24 hores després de la revisió de l’examen.

Si han passat més de 24 hores de la revisió de l’examen i les notes no estan publicades, contacti amb el centre.

  • Si no estic d’acord amb les qualificacions, puc reclamar online?

La consulta online de qualificacions no és vinculant a efectes de dates per a possibles reclamacions.

Per saber en quin termini es poden reclamar les qualificacions obtingudes, vostè ha de consultar el calendari d’exàmens oficial establert pel centre.

  • Puc obtenir un resguard amb les meves qualificacions finals?

Vostè es pot imprimir un resguard on surten les seves qualificacions. Si vol que li segellem aquest resguard, haurà de passar per la consergeria de la seu central de l’EOI de Palma al carrer Aragó.

Per obtenir aquest resguard, una vegada vostè ha clicat a “Historial” i “Destreses”,

veurà que li surten al mig de la pantalla les seves qualificacions, i a la dreta del tot, un document en format pdf. Aquest és el resguard que emet l’aplicació i no té cap cost econòmic.

Si vostè vol un certificat acadèmic oficial, aquest té un cost de 8,87€ (a data d’octubre de 2017). Contacti amb la secretaria del centre per a l’emissió d’un certificat acadèmic oficial.