CURS 2021-2022

Les classes de conversa començaran a partir del 15 de novembre i acabaran el proper 20 de maig.

Aquestes classes són per a l’alumnat matriculat en règim oficial, modalitat a distància o en cursos específics a l’EOI de Palma.

El criteri per admetre l’alumnat és l’ordre d’arribada.

Actualitzat 17/05/2022

Horaris de classes de conversa