CURS 2021-2022

Les classes de conversa començaran a partir del 15 de novembre

Aquestes classes són per a l’alumnat ja matriculat a l’EOI de Palma.

El criteri per admetre l’alumnat seria l’ordre d’arribada.

Actualitzat 19/01/2022

Horaris de classes de conversa