• Quant dura un curs acadèmic?

El curs acadèmic per als cursos oficials presencials comença normalment  a l’octubre i acaba al juny i té una durada d’un mínim de 120 hores. Aquest còmput d’hores inclou els exàmens que fas.

  • Quantes hores de classe hi ha a la setmana?

Hi ha classe dos dies per setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), dues hores cada dia i un divendres alguns mesos, també dues hores. Per a veure quins divendres tens classe, has de consultar el calendari escolar:

  • Per què hi ha classe alguns divendres?

Hi ha classe alguns divendres perquè el curs acadèmic ha de tenir com a mínim 120 hores lectives i si només hagués classe dos dies a la setmana no s’arribaria a aquest mínim d’hores obligatori. Per a veure quins divendres tens classe, has de consultar el calendari escolar: