Resultado de imagen de icono thats english

L’horari de consultes, tràmits administratius i d’atenció al públic és de dilluns a divendres d’11:00 a 16:00h.

Telèfon: 663 30 37 58

Fora d’aquest horari, ens pot contactar a través del correu de That`s English:

eoi.palma@thatsenglish.com

That’s English! és el curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, impartit per les Escoles oficials d’Idiomes.
ESTRUCTURA
El programa “That’s English!“ està estructurat en 3 nivells que consten de 2 cursos acadèmics cadascú i estan formats por mòduls.
Al final de cada mòdul l’alumne ha de superar unes proves d’avaluació presencials a l’EOI on està matriculat.

Ès obligatori haver aprovat el primer mòdul (mòduls 1, 3, 5, 7, 9 i 11) per poder presentar-se al segon mòdul (mòduls 2, 4, 6, 8, 10 i 12).

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2011 (a partir de 2019)

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic A2.1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic A2.2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi B1.1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi B1.2 Mòdul 7 Mòdul 8
Intermedi B2.1 Mòdul 9 Mòdul 10
Intermedi B2.2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2011 (2011-2018)

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic 2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi 1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi 2 Mòdul 7 Mòdul 8
Avançat 1 Mòdul 9 Mòdul 10
Avançat 2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2008

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Bàsic 2 Mòdul 4 Mòdul 5
Intermedi 1 Mòdul 6 Mòdul 7
Intermedi 2 Mòdul 8 Mòdul 9

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 1993

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Primer Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Segon Mòdul 4 Mòdul 5 Mòdul 6
Tercer Mòdul 7 Mòdul 8 Mòdul 9

 

El curs 2011-2012 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 1 (mòdul 1 i mòdul 2). Actualment equival al curs bàsic A2.1.

El curs 2012-2013 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 2 (mòdul 3 i mòdul 4). Actualment equival al curs bàsic A2.2.

El curs 2013-2014 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 1 (mòdul 5 i mòdul 6). Actualment equival al curs intermedi B1.1.

El curs 2014-2015 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 2 (mòdul 7 i mòdul 8). Actualment equival al curs intermedi B1.2.

El curs 2015-2016 s’implantà el nou pla per al curs avançat 1 (mòdul 9 i mòdul 10). Actualment equival al curs intermedi B2.1.

El curs 2016-2017 s’implantà el nou pla per al curs avançat 2 (mòdul 11 i mòdul 12). Actualment equival al curs intermedi B2.2.

EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA (PLA D’ESTUDIS 2011)
Els mòduls 1 i 2 (nou pla) equivalen al curs bàsic A1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 1 per poder presentar-se al mòdul 2.

Els mòduls 3 i 4 (nou pla) equivalen al curs bàsic A2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 3 per poder presentar-se al mòdul 4. La superació de les proves del mòdul 4 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic d’anglès.

Els mòduls 5 i 6 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 5 per poder presentar-se al mòdul 6.

Els mòduls 7 i 8 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 7 per poder presentar-se al mòdul 8. La superació de les proves del mòdul 8 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B1 d’anglès.

Els mòduls 9 i 10 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 9 per poder presentar-se al mòdul 10.

Els mòduls 11 i 12 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 11 per poder presentar-se al mòdul 12. La superació de les proves del mòdul 12 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B2 d’anglès.

Per llegir els requisits d’accés al programa “That’s English”:

Per a seguir el primer curs del programa (curs bàsic A2.1) no calen coneixements previs d’anglès.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi B1.1 o al curs bàsic A2.2.

Els alumnes que ja hagin superat algun curs d’EOI en la modalitat presencial o algun mòdul a distància o bé tenguin les convalidacions acadèmiques corresponents poden accedir directament al nivell o mòdul que els correspongui.

Els alumnes amb coneixements previs podran accedir directament al curs que els correspongui mitjançant una prova d’anivellació on-line (copiar el link):

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1272455&coduo=36&lang=ca

No oblideu imprimir el resultat de la prova i presentar-lo a la Secretaria de That’s English després d’haver realitzat la matrícula.

Per a veure els horaris de les tutories, clica aquí (actualitzat 31/10/2019). Novetat: Intermedi B1.2 dimarts de 17 a 19 hores.

Els alumnes de Bàsic A2.1, Bàsic A2.2 i Intermedi B1.1 tindran una hora de tutoria setmanal colectiva amb el seu tutor.

Els alumnes d’Intermedi B1.2, Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2 tindran dues hores de tutoria setmanal colectiva amb el seu tutor per a incrementar la realització d’activitats d’expressió oral i escrita del seu alumnat.

Les tutories comencen la setmana del 14 al 17 d’octubre.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat ofereix els ensenyaments corresponents als nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments especialitzats de l’idioma anglès a distància  a través del curs That’s English! en les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears.

La Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans ha resolt la implantació, durant el curs 2016-2017, dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments de règim especial de l’idioma anglès a distància que s’emmarca en les disposicions legislatives següents:

– La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació dedica el capítol VII del Títol I als ensenyaments d’idiomes. L’article 59.1 estableix l’estructura d’aquests  ensenyaments en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. L’article 60.3 de la Llei esmentada diu que les Administracions educatives poden integrar en las escoles oficials d’idiomes els ensenyaments a distància. El reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, (BOE de 4/01/07), fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

– El reial Decret 1180/1992, de 2 de octubre, pel qual es crea el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l’Educació a Distància (CIDEAD), disposa en l’article 2 que aquest centre pot desenvolupar una oferta educativa a distància que faciliti l’accés de tots els ciutadans a tots els nivells i graus obligatoris i no obligatoris.

– L’Ordre ministerial ESD/1742/2008, de 17 de juny de 2008 (BOE de 19 de juny), per la qual s’estableixen els currículums dels nivells bàsic i intermedi dels ensenyaments especialitzats d’idiomes, adaptats a l’educació a distància.

-Les disposicions que regulen l’ordenació dels estudis que imparteixen les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, entre els quals expressament hi ha els ensenyaments d’anglès a distància a través del programa That’s English!

Podeu consultar el següent BOE

Ordre ministerial ESD/1742/2008, de 17 de juny de 2008 (BOE de 19 de juny), per la qual s’estableixen els currículums dels nivells bàsic i intermedi dels ensenyaments especialitzats d’idiomes, adaptats a l’educació a distància.

DOCUMENT INFORMATIU, clica aquí.

Places limitades. La Secretaria de That s English assignarà plaça i grup per ordre de matrícula (horari d’atenció: d’ 11.00 a 16.00 hores).

DATES DE MATRÍCULA

– ANTICS ALUMNES:  del 16 al 23 de setembre (només es consideren antics alumnes els alumnes matriculats a That’s English el curs 2017-2018). La matrícula on-line s’activarà dia 16 de setembre a les 10:00 hores i es desactivarà dia 23 de setembre a les 23:59 hores.

– EMPLEATS D’AENA I PROAD: 24 de setembre. La matrícula on-line s’activarà dia 24 de setembre a les 10:00 hores i es desactivarà dia 24 de setembre a les 23:59 hores.

– NOUS ALUMNES: del 25 de setembre al 31 d’octubre (inclosos els alumnes que van estudiar That’s English en cursos anteriors al 2018-2019)*. La matrícula on-line s’activarà dia 25 de setembre a les 10:00 hores i es desactivarà dia 31 d’octubre a les 23:59 hores.

* Si vosté va estudiar That’s English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i 2008), per favor consulti amb Secretaria de That’s English (telèfon: 663 30 37 58, email: eoi.palma@thatsenglish.com) per a confirmar quin és el nivell que li correspon amb el nou pla (pla 2011).

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS DIFERENTS NIVELLS

En el curs 2011-2012 es va implantar un nou pla començant amb el curs bàsic 1 (mòdul 1 i mòdul 2), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs bàsic A2.1.
En el curs 2012-2013 es va implantar el nou pla al curs bàsic 2 (mòdul 3 i mòdul 4), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs bàsic A2.2.
En el curs 2013-2014 es va implantar el nou pla al curs intermedi 1(mòdul 5 i mòdul 6), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs intermedi B1.1.
En el curs 2014-2015 es va implantar el nou pla al curs intermedi 2 (mòdul 7 i mòdul 8), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs intermedi B1.2.
En el curs 2015-2016 es va implantar el nou pla al curs avançat 1 (mòdul 9 i mòdul 10), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs intermedi B2.1.
En el curs 2016-2017 es va implantar el nou pla al curs avançat 2 (mòdul 11 i mòdul 12), amb entrega de nou material. Actualment equival al curs intermedi B2.2.

Els alumnes amb coneixements previs podran accedir directament al curs que els correspongui mitjançant una prova d’anivellació on-line (operativa a partir del dia 11 de setembre a les 09:00 hores):

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1272455&coduo=36&lang=ca

No oblideu imprimir el resultat de la prova i presentar-lo a la Secretaria de That’s English després d’haver realitzat la matrícula.

També poden justificar el seu nivell adjuntat la certificació de tenir algun curs com a alumne oficial presencial superat o el corresponent mòdul com a alumne oficial a distància.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi B1.1 o bàsic A2 (s´ha de presentar el llibre d´escolaritat on figuri que s’hagi cursat anglès al batxillerat).

Els alumnes que interrompin els seus estudis per un període mínim d’un any (alumnes que no hagin estat matriculats a una EOI, ja sigui en règim presencial o a distància, en el curs immediatament anterior al any escolar en què desitgin matricular-se), i considerin que el seu nivell ha canviat de manera notable, podran  optar per ingressar de nou dins el programa realitzant la prova d’anivellació.

No es pot tornar a realitzar un curs ja aprovat a l’EOI.

DOCUMENTACIÓ

És necessària la següent documentació per formalitzar la matrícula:

– Matrícula signada.

– Justificant del pagament.

– En cas de descompte, acreditació del descompte (original i fotocòpia).

– Justificant de la prova d’anivellació o acreditació oficial d’haver superat el nivell anterior (excepte per a Bàsic 1).

– Original i fotocòpia del DNI o del NIE i el passaport.

– Una fotografia (només nous alumnes).

– Funcionaris: certificat de personal en actiu (sol·licitar-ho en Personal).


PREUS DE MATRÍCULA DE 
THAT’S ENGLISH

Alumnes no repetidors:   182 €
Inclou: 2 llibres de text (un per a cada mòdul)
4 CD d’àudio
1 quadern d’activitats
4 DVD
2 CD-Rom multimèdia
Alumnes repetidors:   91 €
Inclou: 1 quadern d’activitats + guia

Personal administració pública paga 50%: 

CURS 2019-2020

– Alzugaray Presa, Inmaculada

– Bauçà Rosselló, Carme

– Borràs Pomar, Bernat

– Carroll, Michael

– Gelabert Goldinger, Raquel

– González López, Cristóbal (coordinador)

– Gracia Castejón, Ana Belén

– Monreal Iglesias, Rafael (coordinador)

– Riera Cardona, Susana

– Rodríguez Moreno, Jezabel

– Vicién Estevan, Catalina

 

Clica   per veure les dates d’exàmens de “That’s English”.

Criteris d’avaluació i qualificació: clica aquí (31/10/2019).

Descripció de les proves que s’aplicaran per a l’avaluació de l’alumnat: clica aquí (31/10/2019).

Per a veure les dates globals dels exàmens: clica aquí (31/10/2019).

Recuperació dels mòduls 1, 3, 5, 7, 9 i 11 a maig-juny: l’alumnat que no hagi aprovat alguna part de l’examen escrit a la convocatòria de gener-febrer, ha de tornar a presentar-se a totes les parts de l’examen escrit a la següent convocatòria de recuperació (maig-juny). L’alumnat que no hagi aprovat  la part oral de l’examen igualment s’ha de tornar a presentar a totes les parts de l’examen (escrit i oral) a la següent convocatòria de recuperació (maig-juny). No es guarden les notes aprovades per a la següent convocatòria, s’ha d’aprovar el mòdul complet.

Recuperació dels mòduls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 a setembre
: l’alumnat que no hagi aprovat alguna part de l’examen escrit a la convocatòria de maig, ha de tornar a presentar-se a totes les parts de l’examen escrit a la següent convocatòria de recuperació (setembre). L’alumnat que no hagi aprovat  la part oral de l’examen igualment s’ha de tornar a presentar a totes les parts de l’examen (escrit i oral) a la següent convocatòria de recuperació (setembre). No es guarden les notes aprovades per a la següent convocatòria, s’ha d’aprovar el mòdul complet.

Recuperació dels mòduls 4, 8 i 12 a setembre. Els mòduls 4, 8 i 12 segueixen les indicacions de la comissió d’exàmens unificats de les Illes Balears: es guarden les notes per a setembre i l’alumnat només ha de presentar-se a aquelles parts no aprovades. L’examen del mòdul 4 és el mateix que l’examen de Nivell Bàsic A2 de les proves unificades de les Illes Balears, l’examen del mòdul 8 és el mateix que l’examen del Nivell Intermedi B1 de les proves unificades de les Illes Balears, l’examen del mòdul 12 és el mateix que l’examen del Nivell Intermedi B2 de les proves unificades de les Illes Balears.

MITJANS DE SUPORT A L’ALUMNAT

  1. Tutories presencials

En el moment de realitzar la matrícula, l’alumne ha d’escollir, sempre que hi hagi vacants disponibles, l’horari que desitgi per assistir a les tutories presencials en grup i realitzar les proves d’avaluació.

Cada grup d’alumnes té assignada una hora setmanal de tutoria durant el desenvolupament de cada mòdul, amb un total aproximat de 12  sessions per trimestre.

L’assistència a les tutories és voluntària i la seva funció és bàsicament practicar l’expressió oral, generalment basada en els continguts de la unitat didàctica en curs.

  1. Materials didàctics

A partir del curs 2008-09, el preu de la matrícula inclourà tots els materials de suport didàctic del curs (llibres de text, quadern d’exercicis, CD d’àudio, DVD amb les emissions de TV i CD-Rom multimèdia), que poden ser recollits per l’alumnat a l’EOI on s’ha matriculat.
Els alumnes amb problemes tècnics en la instalació dels CD Multimèdia poden contactar amb els responsables de That’s English mitjançant la pàgina de That’s English www.thatsenglish.com > Contacto > rellenar el formulario y seleccionar l’opció “Problemas técnicos”.

Alternativament, poden seguir els següents passos tècnics: per a veure la nota explicativa, clicau

Bon dia.

MATERIAL THAT`S ENGLISH ENS COMUNICA:

” Os comento que hemos recibido quejas de alumnos que no consiguen instalar el CD Multimedia del curso, sobre todo a partir del modulo 6. Todo indica que se trata de un problema técnico que estamos intentando aclarar para poder ofrecer una solución.

Por favor, en caso de recibir consultas referentes a problemas con la instalación del CD Multimedia, remitidles la siguiente respuesta:

Estimado alumno [o Estimada alumna],

Gracias por reportarnos la incidencia que has detectado en el CD Multimedia. Ya estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Para ello, nos sería de utilidad que nos proporcionases los siguientes detalles técnicos:

– Sistema operativo y versión Java que tienes instalados en tu ordenador.

– En qué momento de la instalación se recibe el mensaje de error.

Nos pondremos en contacto contigo en cuanto el problema haya quedado resuelto.

Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos tu comprensión. ”

  1. Informació i consultes

L’horari de consultes, tràmits administratius i d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 11:00 a 16.00h.