Informació general sobre la permanència extraordinària en un nivell (convocatòria de gràcia).
Normativa
  • Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: clicau aquí. La sol.licitud es farà a la secretaria del centre.