Informació general sobre la permanència extraordinària en un nivell
Normativa
  • Resolució del director general de Formació Professional  i Aprenentatge Permanent de 3 de febrer de 2009 per la qual es donen instruccions per regular la permanència extraordinària en un nivell en els ensenyaments d’idiomes de règim especial (BOIB Núm. 22 de 12/02/2009): clicau aquí.