.

Curs 2017-2018: cursos específics quadrimestrals d’àrab, francès i anglès
1r quadrimestre Full informatiu:

Horaris i aules:

2n quadrimestre Dates de matrícula: 24, 25 i 26 de gener de 2018 de 10:00 a 14:00 presencialment en la secretaria del centre.

Pot consultar tota la informació: