Matrícula dels cursos específics anuals

i del 1r quadrimestre (curs 2024-2025)

 

NOTA: Inici de la majoria de cursos específics del 1r quadrimestre i anuals: dimecres 16/10/2024 i dijous 17/10/2024.
Comprova a les fitxes informatives de cada curs quin és el primer dia de classe.

Aules on s’imparteixen: clica aquí (pendent de publicació).

 

Informació actualitzada a: juny de 2024. Tota aquesta informació és provisional i es confirmarà a partir del 23 de setembre.

Informació sobre l’oferta de cursos anuals i del 1r quadrimestre Per veure els cursos que oferim tant anuals com del primer quadrimestre,

clica aquí (pendent de publicació).

 

 

Fitxes informatives sobre els cursos Fitxes informatives amb un resum dels cursos que s’ofereixen:

clica aquí (pendent de publicació)

Adjudicació de places –
TERMINIS I CONDICIONS
Quan pots sol·licitar plaça en un curs específic? Del dia 01/10/2024 fins al dia 11/10/2024. Si acabat aquest termini continuam tenint places, ho publicarem aquí.

MOLT IMPORTANT: les sol·licituds rebudes abans del dia  01/10/2024 no seran ateses.

Com adjudica l’EOI de Palma les places?

Adjudicam les places vacants per ordre d’arribada dels correus electrònics (a partir del dia 01/10/2024).

Adjudicació de places – PROCEDIMENT 1) Envia un correu electrònic a l’adreça: especifics.secretaria@eoipalma.com indicant

a l’assumpte del correu electrònic LLINATGES I NOM: sol·licitud plaça en el curs específic de ________ (indica el curs)

i adjunta:

  •  la fitxa de sol·licitud emplenada:

cursos anuals: descàrrega fitxa de sol·licitud (pendent de publicació)
cursos del 1r quadrimestre: descàrrega fitxa sol·licitud (pendent de publicació)

  • foto/pdf del teu DNI/NIE
  • si  estàs en situació d’atur, envia’ns el document ‘Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” amb una antiguitat de com a màxim 30 dies.
  • si ets família nombrosa o monoparental, envia’ns la documentació que ho justifica.

2) Espera instruccions via correu electrònic de la secretaria de l’EOI de Palma pel que fa al pagament de les taxes i la formalització de la matrícula.

Intentarem respondre tan aviat com puguem.

Si passats 7 dies, no has rebut cap correu de resposta de l’EOI de Palma vol dir que no has obtingut plaça per al curs.

Característiques dels cursos Ràtio: la ràtio mínima és de 12 alumnes per grup (en el cas de: àrab, rus i xinès de 8 alumnes).

Inici de la majoria de cursos específics del 1r quadrimestre i anuals: dimecres 16/10/2024 i dijous 17/10/2024.
Comprova a les fitxes informatives de cada curs quin és el primer dia de classe.

Divendres lectius: el professorat t’informarà dels divendres lectius del teu curs quan comencin les classes.

Taxes: la secretaria de l’EOI de Palma et facilitarà els enllaços per pagar les taxes  de l’ATIB al mail que t’enviarà si obtens plaça.
Per tal que et facis una idea del preu: l’alumnat antic ha de pagar dues taxes (d’idioma: 75,53€ i dels serveis generals: 11,62€) i l’alumnat nou ha de pagar tres taxes (obertura d’expedient: 24,4€, d’idioma: 75,53€ i dels serveis generals: 11,62€).

Per a bonificació i exempció de taxes: consulta aquí si t’hi pots acollir i quina documentació has d’adjuntar.

Certificat d’assistència: Si l’alumnat assisteix al 80% de les classes, pot sol·licitar un certificat d’assistència previ pagament de la taxa corresponent.

Molt important: Aquests cursos no inclouen dret a examen i si et vols examinar per lliure de les proves de certificació s’ha de pagar la taxa fixada quan s’obri el termini de matrícula corresponent al nivell que t’interessa.

Requisits lingüístics per participar en aquests cursos Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient per poder seguir les classes d’aquests cursos.
Consulta la fitxa informativa de cada curs per veure el nivell exigit.

 

 

 

 

 

 

 

Matrícula dels cursos específics
del 2n  quadrimestre (curs 2024-2025)

 

NOTA: Inici dels cursos específics del 2n quadrimestre:  pendent de publicació

Aules on s’imparteixen: clicau aquí (pendent de publicació).

 

Informació actualitzada a:  juny de 2024. Tota aquesta informació és provisional i es confirmarà a partir del 15 de gener de 2025.

Informació sobre l’oferta de cursos del 2n quadrimestre Per veure els cursos que oferim del segon quadrimestre,

clicau aquí (pendent de publicació)

 

Fitxes informatives Fitxes informatives amb un resum dels cursos que s’ofereixen:

pendent de publicació

 

Adjudicació de places –
TERMINIS I CONDICIONS
Inici: L’adjudicació de places s’inicia el dia 03/02/2025 i continuarà fins dia 07/02/2025.

MOLT IMPORTANT: les sol·licituds enviades abans del 03/02/2025 no seran ateses.

Com adjudica l’EOI de Palma les places?

Adjudicam les places vacants per ordre d’arribada dels correus electrònics (a partir del 03/02/2025).

Adjudicació de places – PROCEDIMENT 1) Envia un correu electrònic a l’adreça: especifics.secretaria@eoipalma.com indicant

a l’assumpte del correu electrònic LLINATGES I NOM: sol·licitud plaça en el curs específic de ________ (indica el curs)

i adjunta:

  •  la fitxa de sol·licitud emplenada:

cursos del 2n quadrimestre: descàrrega fitxa sol·licitud (pendent de publicació)

  • foto/pdf del teu DNI/NIE
  • si  estàs en situació d’atur, envia’ns el document ‘Informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” amb una antiguitat de com a màxim 30 dies.
  • si ets família nombrosa o monoparental, envia’ns la documentació que ho justifica.

2) Espera instruccions via correu electrònic de la secretaria de l’EOI de Palma pel que fa al pagament de les taxes i la formalització de la matrícula.

Intentarem respondre tan aviat com puguem.

Si passats 7 dies, no has rebut cap correu de resposta de l’EOI de Palma vol dir que no has obtingut plaça per al curs.

Característiques dels cursos Ràtio: la ràtio mínima és de 12 alumnes per grup (en el cas de: àrab, rus i xinès de 8 alumnes).

Inici de la majoria de cursos específics del 2n quadrimestre : pendent de publicació
Comprova a les fitxes informatives de cada curs quin és el primer dia de classe.

Divendres lectius: el professorat t’informarà dels divendres lectius del teu curs quan comencin les classes.

Taxes: la secretaria de l’EOI de Palma et facilitarà els enllaços per pagar les taxes  de l’ATIB al mail que t’enviarà si obtens plaça.
Per tal que et facis una idea del preu: l’alumnat antic ha de pagar dues taxes (d’idioma: 75,53€ i dels serveis generals: 11,62€) i l’alumnat nou ha de pagar tres taxes (obertura d’expedient: 24,4€, d’idioma: 75,53€ i dels serveis generals: 11,62€).

Per a bonificació i exempció de taxes: consulta aquí si t’hi pots acollir i quina documentació has d’adjuntar.

Certificat d’assistència: Si l’alumnat assisteix al 80% de les classes, pot sol·licitar un certificat d’assistència previ pagament de la taxa corresponent.

Molt important: Aquests cursos no inclouen dret a examen i si et vols examinar per lliure de les proves de certificació s’ha de pagar la taxa fixada quan s’obri el termini de matrícula corresponent al nivell que t’interessa.

Requisits lingüístics per participar en aquests cursos Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient per poder seguir les classes d’aquests cursos.
Consulta la fitxa informativa de cada curs per veure el nivell exigit.