Informació general sobre els trasllats d’expedient
Termini
  •   fins al 30 d’abril
Alumnat oficial  procedent  d’altres EOI  
  • L’EOI de Palma només accepta trasllats prèvia justificació de canvi de domicili o de lloc de feina, sempre que hi hagi plaça disponible en el curs sol·licitat.
  • L’alumnat podrà demanar el trasllat d’expedient a l’EOI de procedència quan s’hagi assegurat que hi ha plaça en aquesta EOI. Cal fer la consulta a secretaria@eoipalma.com
  • L’alumnat haurà d’abonar les taxes corresponents a la categoria de nou alumnat excepte si procedeix d’una EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas, n’està exempt.
  • La matriculació a l’EOI de Palma es considera definitiva a partir de la recepció de l’expedient de l’alumnat al nostre centre.
Alumnat oficial  de l’EOI de Palma que es vol traslladar a una altra EOI 
  • Abans de demanar el trasllat d’expedient, l‘alumnat de l’EOI de Palma que vulgui anar a una altra EOI s’ha d’assegurar que té plaça a l’EOI de destinació.
  • L’alumnat haurà de lliurar presencialment a l’EOI de Palma o per correu electrònic (secretaria@eoipalma.com).
  • Enllaços per realitzar el pagament de taxes: Taxa sense reducció (9,29 €) / Taxa amb reducció del 50% (4,65 €)
  • No es tornarà l’import de la matrícula.
Alumnat lliure No es contempla el trasllat d’expedient a la modalitat lliure.