Com és el sorteig? Com s’adjudiquen les places?

La data del sorteig públic és el dia 21/06/2021 per tal de decidir qui obté plaça.

“No em trob a les llistes”. Què faig?

Ha de tenir en compte que pot haver-hi dues llistes –

LLISTA D’ADMESOS I LLISTA DE RESERVA

En aquests documents pot haver-hi també dues llistes, una a continuació de l’altra, amb la capçalera 1 o 2.

La primera llista (1) és la dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a primera opció. La segona llista (2) és la llista dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a segona opció.

El document on publicam les llistes és un document PDF. Si vostè no s´hi troba, ha de fer una cerca en el document amb la funció “cercar” escrivint el seu llinatge.

Si no surt ni a la llista d’admesos (1 o 2), ni a la llista d’espera (1 o 2), ha de fer una reclamació enviant un correu electrònic a reclamacions@eoipalma.com dins el termini establert.