Com és el sorteig? Com s’adjudiquen les places?

La Conselleria d’Educació i Universitat ha efectuat el sorteig públic el dia PENDENT DE PUBLICACIÓper tal de decidir qui obté plaça. El resultat del sorteig ha estat la combinació de lletres PENDENT PUBLICACIÓ.

Això vol dir que s’ordenen els sol·licitants de plaça seguint l’ordre alfabètic d’aquestes dues lletres, en base al seu primer llinatge. Primer sortiran a la llista els llinatges que comencin per PENDENT PUBLICACIÓ, després per PENDENT PUBLICACIÓ…

Si hi ha, per exemple, 50 places d’un nivell concret, estan admeses les primeres 50 persones de la llista.

Tota la resta de sol·licitants conformen la llista d’espera o de reserva (per si tots els admesos no es matriculessin i quedassin places o per si, a posteriori, poguéssim oferir més places el mes de setembre).

La llista provisional de personals admeses i en llista d’espera es publicarà el PENDENT PUBLICACIÓ.

“No em trob a les llistes”. Què faig?

Primer de tot ha de fer la següent comprovació: el document on publicam les llistes és un document pdf. Si vostè no s´hi troba, ha de fer una cerca en el document amb la funció “Buscar” escrivint el seu llinatge. Si vostè hi és, li sortirà al resultat.

La segona opció (és a dir, l’idioma que vostè ha sol·licitat en segon lloc) s’alfabetitza una vegada ha finalitzat la llista de la primera opció. És a dir, tots els sol·licitants que han demanat un segon idioma sortiran a la llista després dels sol·licitants de l’idioma en primera opció.

Si, després d’haver fet aquestes comprovacions, vostè no surt a la llista i hi hauria de sortir, ha de fer vostè una reclamació. Si vostè no presenta la reclamació en termini, no s’atendrà la seva sol·licitud.

Com es fa una reclamació?

Els dies PENDENT PUBLICACIÓ  es podran presentar reclamacions contra les llistes provisionals.

Aquesta reclamació es farà mitjançant  instància dirigida al president del Consell  Escolar i director del centre. Hi haurà un  imprès de reclamació a consergeria. En  aquest imprès s’ha de fer constar el motiu de  la reclamació. Una vegada emplenat s’haurà de lliurar a la consergeria del centre.