Com és el sorteig? Com s’adjudiquen les places?

La data del sorteig públic està pendent de publicació.

“No em trob a les llistes”. Què faig?

Heu de tenir en compte que pot haver-hi dues llistes:

LLISTA D’ADMESOS I LLISTA DE RESERVA

En aquests documents pot haver-hi també dues llistes, una a continuació de l’altra, amb la capçalera 1 o 2.

La primera llista (1) és la dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a primera opció. La segona llista (2) és la llista dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a segona opció.

El document on es publiquen les llistes és en PDF. Si no us hi localitzau, heu de fer una cerca en el document amb la funció “cercar”, escrivint el vostre llinatge a la casella que us apareixerà.

Si no sortiu ni a la llista d’admesos (1 o 2), ni a la llista d’espera (1 o 2), heu de fer una reclamació enviant un correu electrònic a reclamacions@eoipalma.com dins el termini establert.