Com és el sorteig? Com s’adjudiquen les places?

La Conselleria d’Educació i Universitat ha efectuat el sorteig públic el dia 22/06/2020 per tal de decidir qui obté plaça. El resultat del sorteig ha estat la combinació de lletres XT.

Això vol dir que s’ordenen els sol·licitants de plaça seguint l’ordre alfabètic d’aquestes dues lletres, d’acord ambl seu primer llinatge.

“No em trob a les llistes”. Què faig?

Ha de tenir en compte que pot haver-hi dues llistes –

LLISTA D’ADMESOS I LLISTA DE RESERVA

En aquests documents pot haver-hi també dues llistes, una a continuació de l’altra, amb la capçalera 1 o 2.

La primera llista (1) és la dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a primera opció. La segona llista (2) és la llista dels sol·licitants que han demanat l’idioma com a segona opció.

El document on publicam les llistes és un document PDF. Si vostè no s´hi troba, ha de fer una cerca en el document amb la funció “cercar” escrivint el seu llinatge.

Si no surt ni a la llista d’admesos (1 o 2), ni a la llista d’espera (1 o 2), ha de fer una reclamació enviant un correu electrònic a reclamacions@eoipalma.com dins el termini establert.