• Quines modalitats d’ensenyament hi ha actualment a l’EOI de Palma?
Modalitat d’ensenyament
Idiomes
Característiques
Ensenyament oficial presencial alemany, anglès, francès,  italià
 • Hi ha 8 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2 i Avançat C2.
 • No s’ofereixen tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial presencial àrab, japonès, rus, xinès
 • Hi ha 7 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2.1, Bàsic A2.2, Intermedi B1.1, Intermedi B1.2, Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2.
 • No s’ofereixen tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial presencial català, espanyol
 • Hi ha 6 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2.
 • No s’ofereixen tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial semipresencial alemany, anglès, àrab, català,  italià, francès.
 • No s’ofereixen tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial programa EOIES alemany
anglès
francès
 • Programa de col·laboració amb els instituts d’educació secundària i centres concertats de la CAIB.
Ensenyament a distància
(“That’s English”)
anglès
 • Es donen materials audiovisuals a l’alumnat i aquest pot assistir a dos hores de tutoria setmanal. Els cursos ofertats són:  1r Bàsic A2 i 2n Bàsic A2 – Intermedi B1 – 1r Intermedi B2, 2n Intermedi B2  i Avançat C1. També existeix la modalitat online EXAM PREP.
 • La matrícula de “That’s English” es fa de setembre a desembre.
 • Aquests estudis estan dividits en mòduls.
Ensenyament lliure Tots els idiomes
 • No s’assisteix a classe, únicament és per fer els exàmens per obtenir una certificació.
 • Hi ha 5 nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2.
 • No s’ofereixen tots els nivells de tots els idiomes.
 • Els alumnes lliures es poden matricular del nivell que vulguin (màxim 2 nivells per idioma) excepte a català que només es poden matricular d’un nivell.
Ensenyament cursos específics Tots els idiomes
 • Cursos de menys durada que els cursos de l’ensenyament oficial presencial amb una temàtica específica, com ara, preparació per a les proves de certificació d’un nivell concret o cursos d’actualització.
 • No s’ofereixen de tots els idiomes.
 • Poden ser quadrimestrals o anuals