• Quines modalitats d’ensenyament hi ha a l’EOI de Palma en el curs 2018-2019?
Modalitat d’ensenyament
Idiomes
Característiques
Ensenyament oficial presencial Tots els idiomes
 • Hi ha 8 cursos: Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1 i C2.
 • No s’oferten tots els cursos de tots els idiomes.
 • En àrab, rus i xinès el curs Bàsic 1 es subdivideix en Bàsic 1.1 i Bàsic 1.2.
Ensenyament oficial semipresencial Anglès
 • S’imparteixen només els nivells Avançat 2 i C1 en cursos per a docents de la CAIB (emmarcats en el Pla de foment i millora de la competència lingüística i didàctica de les llengües estrangeres).
Ensenyament oficial: programa EOIES Alemany
Anglès
Francès
 • Programa de col·laboració amb els instituts d’educació secundària i centres concertats de la CAIB.
Ensenyament a distància
(“That’s English”)
Anglès
 • Es donen a l’alumne materials audiovisuals i aquest pot assistir a una hora (en el cas dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2 i Intermedi 1) o a dues hores (en el cas dels cursos Intermedi 2, Avançat 1 i Avançat 2) de tutoria setmanal.
 • La matrícula de “That’s English” es fa als mesos de setembre i octubre.
 • Aquests estudis estan dividits en mòduls: mòduls 1 i 2 (Bàsic 1), mòduls 3 i 4 (Bàsic 2), mòduls 5 i 6 (Intermedi 1), mòduls 7 i 8 (Intermedi 2), mòduls 9 i 10 (Avançat 1) i mòduls 11 i 12 (Avançat 2).
Ensenyament lliure Tots els idiomes
 • No s’assisteix a classe, únicament és per fer els exàmens per obtenir una certificació.
 • Hi ha 5 nivells: Bàsic, Intermedi, Avançat, C1 i C2.
 • No s’oferten tots els nivells del tots els idiomes.
 • Els alumnes lliures es poden matricular del nivell que vulguin (màxim 2 nivells per idioma).
Ensenyament: cursos específics Tots els idiomes
 • Cursos de menys durada que els cursos de l’ensenyament oficial presencial amb una temàtica específica, com ara, preparació per a les proves de certificació d’un nivell concret o cursos d’actualització.
 • No s’oferten de tots els idiomes.