• Quines modalitats d’ensenyament hi ha a l’EOI de Palma en el curs 2020-2021?
Modalitat d’ensenyament
Idiomes
Característiques
Ensenyament oficial presencial alemany, anglès, francès,  italià
 • Hi ha 8 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2 i Avançat C2.
 • No s’oferten tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial presencial àrab, rus, xinès
 • Hi ha 7 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2.1, Bàsic A2.2, Intermedi B1.1, Intermedi B1.2, Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2.
 • No s’oferten tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial presencial català, espanyol
 • Hi ha 6 cursos: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2.
 • No s’oferten tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial semipresencial alemany, anglès, àrab, català,  italià, francès, rus
 • No s’oferten tots els cursos de tots els idiomes.
Ensenyament oficial: programa EOIES alemany
anglès
francès
 • Programa de col·laboració amb els instituts d’educació secundària i centres concertats de la CAIB.
Ensenyament a distància
(“That’s English”)
anglès
 • Es donen a l’alumne materials audiovisuals i aquest pot assistir a una hora (en el cas dels cursos 1r Bàsic A2 i 2n Bàsic A2) o a dues hores (en el cas dels cursos Intermedi B1, 1r Intermedi B2, 2n Intermedi B2  i Avançat C1) de tutoria setmanal.
 • La matrícula de “That’s English” es fa als mesos de setembre i octubre.
 • Aquests estudis estan dividits en mòduls.
Ensenyament lliure Tots els idiomes
 • No s’assisteix a classe, únicament és per fer els exàmens per obtenir una certificació.
 • Hi ha 5 nivells: Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2.
 • No s’oferten tots els nivells del tots els idiomes.
 • Els alumnes lliures es poden matricular del nivell que vulguin (màxim 2 nivells per idioma).
Ensenyament: cursos específics Tots els idiomes
 • Cursos de menys durada que els cursos de l’ensenyament oficial presencial amb una temàtica específica, com ara, preparació per a les proves de certificació d’un nivell concret o cursos d’actualització.
 • No s’oferten de tots els idiomes.