L’avaluació al departament d’alemany

 

Tipus de curs
Cursos d’avaluació contínua: Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1
Cursos de certificació: Bàsic 2, Intermedi 2, Avançat 2 i C1