Programació departament Alemany Curs 21-22

Continguts morfosintàctics

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Temporització Alemany Curs 21-22