Programació departament Alemany Curs 22-23

Continguts morfosintàctics (PDF)

A1 A2 B1 B2 C1 C2

 

Temporització Alemany Curs 22-23