PREGAM ASSISTIR A LA PRIMERA CLASSE ABANS DE COMPRAR ELS LLIBRES DE TEXT