Matrícula cursos específics del 2n quadrimestre 语言اللغاتlanguageslangueslingueidiomasязыкиsprachenidiomes

CURS 2019-2020

MATRÍCULA DELS CURSOS ESPECÍFICS (2n quadrimestre)

Aquesta matrícula és presencial.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

 

Tria del curs específic
Quan i com és la matrícula dels cursos específics? Cursos del 2n quadrimestre:
Es farà presencialment el dia 31/01/2020 de 09:00 a 14:00 en la secretaria de l’EOI de Palma.
NOTA:
– Aquesta matrícula és per ordre d’arribada.
– L’alumnat antic no té preferència.
Oferta de cursos específics (idioma, curs, horari i destinataris) (pendent de publicació)

NOTA (tots els cursos tenen 3 divendres lectius):
Divendres lectius dels grups de dilluns i dimecres: pendent de publicació
Divendres lectius dels grups de dimarts i dijous: pendent de publicació

Característiques dels cursos Ràtio: la màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup.
Durada dels cursos quadrimestrals del 2n quadrimestre:

Pendent de publicació

Certificació: Si l’alumnat assisteix a un 80% de les classes, pot sol·licitar un certificat d’assistència.
Requisits de matrícula Pendent de publicació
Pagaments
 • En el moment de la matrícula, l’EOI de Palma us proporcionarà els documents per anar a pagar les taxes.
 • Informació sobre exempcions de pagament:
 • Taxes (pendents de revisió anual per BOIB):
Taxes matrícula cursos específics Alumnat ordinari Alumnat membre de família nombrosa i monoparental general
Antic alumnat Taxa específic: 74,04€
Serveis generals: 11,39€
Taxa específic: 37,02€
Serveis generals: 5,70€
Nou alumnat Obertura d’expedient: 23,92€
Taxa específic: 74,04€
Serveis generals: 11,39€
Obertura d’expedient: 11,96€
Taxa específic: 37,02€
Serveis generals: 5,70€
 • NOTA: si vostè ja està matriculat en el curs 2019-2020 a l’EOI de Palma, no ha de pagar una altra vegada la taxa de “Serveis generals”.
Formalització de la matrícula
Quan s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI de Palma? Fins el pendent de publicació a les 14 hores.
Resguards i documents que s’han de lliurar a l’EOI de Palma Alumnat actualment matriculat al’EOI de Palma
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Alumnat membre de família monoparental: documentació justificativa segons la normativa vigent
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Alumnat membre de família monoparental: documentació justificativa segons la normativa vigent
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
* Una de les dues fitxes emplenades se la quedarà l’EOI de Palma. L’altra fitxa, que li segellarem, li quedarà com a justificant de la matrícula.