Matrícula cursos específics del 2n quadrimestre اللغاتsprachenidiomaslanguages语言языкиidiomeslinguelangues

CURS 2019-2020

MATRÍCULA DELS CURSOS ESPECÍFICS (2n quadrimestre)

Aquesta matrícula és presencial.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

 

Tria del curs específic
Quan i com és la matrícula dels cursos específics? Cursos del 2n quadrimestre:
Es farà presencialment el dia 31/01/2020 de 09:00 a 14:00 en la secretaria de l’EOI de Palma.
NOTA:
– Aquesta matrícula és per ordre d’arribada.
– L’alumnat antic no té preferència.
– Només es dona una plaça per persona.
Oferta de cursos específics (idioma, curs, horari i destinataris)

NOTA (tots els cursos tenen alguns divendres lectius):
Divendres lectius dels grups de dilluns i dimecres: 07/02/2020, 06/03/2020, 24/04/2020
Divendres lectius dels grups de dimarts i dijous: 21/02/2020, 20/03/2020

Característiques dels cursos Ràtio: la màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup.
Durada dels cursos quadrimestrals del 2n quadrimestre:

Cursos d’anglès: del 03/02/2020 fins al 21/05/2020 (60 hores en total)
Curs d’italià: del 04/02/2020 fins al 19/05/2020 (34 hores en total)
Cursos de japonès: del 03/02/2020 fins al 21/05/2020 (60 hores en total)

Certificació: Si l’alumnat assisteix a un 80% de les classes, pot sol·licitar un certificat d’assistència.
Requisits de matrícula Es recomana tenir un nivell d’idioma suficient per poder seguir les classes d’aquests cursos.
Nivell del curs d’italià: B1
Pagaments
 • En el moment de la matrícula, l’EOI de Palma us proporcionarà els documents per anar a pagar les taxes.
 • Informació sobre exempcions de pagament:
 • Taxes:
Taxes matrícula cursos específics Alumnat ordinari Alumnat membre de família nombrosa i monoparental general
Antic alumnat Taxa específic: 74,93€
Serveis generals: 11,53€
Taxa específic: 37,46€
Serveis generals: 5,77€
Nou alumnat Obertura d’expedient: 24,21€
Taxa específic: 74,93€
Serveis generals: 11,53€
Obertura d’expedient: 12,10€
Taxa específic: 37,46€
Serveis generals: 5,77€
 • NOTA: si vostè ja està matriculat en el curs 2019-2020 a l’EOI de Palma, no ha de pagar una altra vegada la taxa de “Serveis generals”.
Formalització de la matrícula
Quan s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI de Palma? Fins el 03/02/2020 a les 14 hores.
Resguards i documents que s’han de lliurar a l’EOI de Palma Alumnat actualment matriculat al’EOI de Palma
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Alumnat membre de família monoparental: documentació justificativa segons la normativa vigent
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Alumnat membre de família monoparental: documentació justificativa segons la normativa vigent
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
* Una de les dues fitxes emplenades se la quedarà l’EOI de Palma. L’altra fitxa, que li segellarem, li quedarà com a justificant de la matrícula.