Cursos específics anuals i del 1r quadrimestre (2021-22)

 
Informació sobre els cursos específics anuals i del primer quadrimestre

LA MATRÍCULA D’AQUESTS CURSOS ESTÀ TANCADA

Oferta de cursos
Pot veure l’oferta de cursos aquí.
Característiques dels cursos Ràtio: la ràtio mínima és de 12 alumnes per grup.
Durada dels cursos:

Curs anuals: italià: 60 hores (1 dia setmana d’octubre a maig), català 70 hores (36 presencials i 34 mitjançant una plataforma virtual).

Cursos quadrimestrals d’anglès i xinès: 60 hores

Certificació: Si l’alumnat assisteix a un 80% de les classes, pot sol·licitar un certificat d’assistència previ pagament de la taxa corresponent.

MOLT IMPORTANT: Aquests cursos no donen dret a examen i si vostè es vol examinar per lliure de les proves de certificació haurà de pagar la taxa corresponent quan s’obri el termini de matrícula corresponent.

Requisits lingüístics per participar en aquests cursos Anglès: es recomana tenir un nivell d’idioma suficient (B2 i C1 respectivament) per poder seguir les classes d’aquests cursos adequadament.

Italià: es recomana tenir un nivell d’idioma B1.

Xinès: es recomana tenir un nivell d’idioma suficient per poder seguir les classes d’aquests cursos adequadament.