Matrícula cursos específics idiomesاللغاتязыкиidiomassprachenlinguelanguages语言langues

CURS 2018-2019

MATRÍCULA DELS CURSOS ESPECÍFICS (2n quadrimestre)

Aquesta matrícula és presencial.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Tria del curs específic
Quan és la matrícula dels cursos específics? Cursos del 2n quadrimestre:
La matrícula és presencial.
Es farà els dies 23/01/2019, 24/01/2019 i 25/01/2019 de 10:00 a 14:00 en la secretaria de l’EOI de Palma.
Aquesta matrícula és per ordre d’arribada.
Oferta de cursos específics (idioma, curs, horari i destinataris) Pendent de publicació
Característiques dels cursos    Ràtio: la màxima és de 25 alumnes i la mínima de 12 alumnes per grup.
Durada dels cursos quadrimestrals del 2n quadrimestre: del 28/01/2019 al 16/05/2019.
Total d’hores dels cursos quadrimestrals: 62 hores
Total d’hores del curs d’octubre a maig: 124 hores.
 Certificació: S’emetrà un certificat d’assistència si l’alumne/a arriba al 80% d’assistència.
Requisits de matrícula Pendent de publicació
Prova d’anivellació Pendent de publicació
 

 

Pagaments
 • En el moment de la matrícula, l’EOI de Palma us proporcionarà els documents per anar a pagar les taxes.
 • Informació sobre exempcions de pagament:
 • Taxes:
Taxes matrícula cursos específics Alumnat ordinari Alumnat membre de família nombrosa general
Antic alumnat Taxa específic: 73,23€
Serveis generals: 11,27€
Taxa específic: 36,62€
Serveis generals: 5,64€
Nou alumnat Obertura d’expedient: 23,66€
Taxa específic: 73,23€
Serveis generals: 11,27€
Obertura d’expedient: 11,83€
Taxa específic: 36,62€
Serveis generals: 5,64€
 • NOTA: si vostè ja està matriculat en el curs 2018-2019 a l’EOI de Palma, no ha de pagar una altra vegada la taxa de “Serveis generals”.
Formalització de la matrícula
Quan s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI de Palma? Fins PENDENT DE PUBLICACIÓ
Resguards i documents que s’han de lliurar a l’EOI de Palma Alumnat actualment matriculat al’EOI de Palma
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fitxa: a emplenar en Secretaria
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificant del requisit de nivell en el cas de matricular-se de francès si vostè no ha fet la prova d’anivellació
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
 * Una de les dues fitxes emplenades se la quedarà l’EOI de Palma. L’altra fitxa, que li segellarem, li quedarà com a justificant de la matrícula.