Llistat incidències. Matrícula 22-23 antic alumnat APTE juny idiomesاللغات语言sprachenlinguelanguageslanguesязыки

 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA AL CURS 22-23 DELS ANTICS ALUMNES APTES A LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA (juny).

 

LLISTAT INCIDÈNCIES MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT CURS 22-23

LLISTAT MATRÍCULES VALIDADES CORRECTAMENT ANTIC ALUMNAT CURS 22-23

 

De les 9:00 h del 5 de juliol a les 23:59 h del 10 de juliol
PROCEDIMENT
 •  1 Consulteu l’oferta d’horaris per saber els grups que us interessen
 • Oferta d’horaris curs 2022-2023
 • El centre es reserva el dret a fer modificacions als horaris en cas necessari. 
 • Si qualque grup no arribàs al mínim d’alumnes exigit, aquest pot ser anul·lat i l’alumnat pot triar ser reubicat o sol·licitar la devolució de l’import de matrícula.
 • 2  Accediu al vostre compte de Centresnet  per triar el grup i el tipus de taxa  i fer el pagament de l’aportació de 8€ per a material i activitats escolars
 Accés a  centrosnet   

 1. Ignoreu els enllaços per pujar documentació. Pujareu la documentació després d’haver triat el grup.
 2. Primer de tot heu de triar  el grup el tipus de taxa a aplicar (al menú desplegable només surten els grups als quals queden places
 3. A continuació heu de clicar damunt l’icona confirmar.
 4. Apareixerà una pantalla amb el resguard d’haver triat grup i al lateral dret de la pantalla un enllaç per al pagament de l’aportació de 8€   :
 5. Desau els dos resguards pdf. (elecció de grup i pagament de l’ aportació de 8€)  que necessitarà per a completar el següent pas.
 • 3  Feu el pagament de les taxes i aportau la documentació
Situacions que donen dret a la exempció o bonificació de taxes i forma d’acreditar-les

Assenyaleu  la vostra  situació respecte al pagament de taxes

 

 

Els alumnes que no facin els pagaments i aportin la documentació corresponent durant el termini de matrícula perdran la seva reserva de plaça.