Procediment 

1.- Pagau les taxes corresponents i desau els resguards en format digital

 

Devolucions: Una vegada formalitzada la matrícula només tendran dret a la devolució de les taxes  els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

2.- Preparau  en format digital la documentació següent: 

 

  1. Còpia DNI o NIE. (Si el NIE no té fotografía s’ha d’adjuntar una còpia del passaport). 
  2. Justificant d’haver fet el pagament de la taxa de 8€
  3. Justificant d’haver pagat les taxa de l’idioma
  4. Justificant d’haver pagat les taxa de serveis generals (només una vegada per curs escolar)

    Us agrairíem que anomenàseu els documents que aporta posant els vostres llinatges i el tipus de document.   Exemple:   Pons Torres DNI  ,/  Pons Torres  justificant exempció /  Pons Torres justificant pagament 

3. – Tornau a accedir a l’enllaç de matrícula per aportar aquesta documentació. 

 

Important –

  • Quan hagueu pujat la documentació, apareixerà un botó verd  a la pantalla per enviar-la. No oblideu clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament si l’enviament s’ha fet correctament.
  • Si no aportau la documentació fins el termini establert, perdreu la vostra reserva de plaça

 

4. – Comprovau que la vostra matrícula ha estat realitzada correctament a través de l’enllaç de matrícula

 

A causa del volum de sol·licituds de matrícula, el procés de validació pot allargar-se fins a principis d’octubre. Per consultar l’estat de la seva matrícula, per favor, ho ha de fer a través de l’enllaç de matrícula.

La secretaria de la EOI no enviarà cap correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.

Si teniu dubtes podeu consultar a secretaria per  correu electrònic: secretaria@eoipalma.com, telèfon (971 42 13 14) o presencialment.