Procediment 

 

1.- Pageu les taxes corresponents i desau els resguards

 

Devolucions: Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de les taxes  els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

2.- Prepareu  en format digital la documentació següent: 

 

  1. Còpia DNI o NIE. (Si el NIE no té fotografía s’ha d’adjuntar una còpia del passaport). 
  2. Justificant d’haver fet el pagament de la taxa de 8€
  3. Justificant d’haver pagat les taxa de l’idioma
  4. Justificant d’haver pagat les taxa de serveis generals (només una vegada per curs escolar)

    Us agrairíem que anomenaseu els documents que aporta posant els vostres llinatges i el tipus de document.   Exemple:   Pons Torres DNI  ,/  Pons Torres  justificant exempció /  Pons Torres justificant pagament 

 

3. – Torneu  a accedir a centrosnet per aportar aquesta documentació.

 

Important –

  • Quan hàgueu pujat la documentació apareixerà un botó verd  a la pantalla per enviar-la.   No oblideu  clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament si l’enviament s’ha fet correctament.
  • Si no aporteu la documentació fins el termini establert  perdreu la vostra reserva de plaça

 

4. – Comproveu que la vostra matrícula ha estat realitzada correctament  al vostre portal de Centrosnet.

 

  • La secretària de la EOI no enviarà cap correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.
  • Per defecte, la vostra matrícula sortirà com a NO FORMALITZADA fins que secretària revisi la documentació.
  • El dia 3 d´octubre podreu comprovar si la vostra matrícula ha estat realitzada correctament accedint al vostre portal de Centrosnet.