Situacions que donen dret a la exempció i forma d’acreditar-les

Procediment 

1.- Prepareu  en format digital la documentació següent: 

 

  1. Justificant que acrediti la vostra situació en el moment de la sol·licitud per tenir dret a l’exempció de les taxes (vegeu documentació justificativa).
  2. Còpia DNI o NIE. (Si el NIE no té fotografía s’ha d’adjuntar una còpia del passaport). 
  3. Justificant d’haver fet el pagament de la aportació de 8€

    Us agrairíem que anomenaseu els documents que aporteu posant els vostres llinatges i el tipus de document.   Exemple:   Pons Torres DNI  /  Pons Torres  justificant exempció /  Pons Torres justificant pagament 

 

2. – Torneu  a accedir a centrosnet per aportar aquesta documentació.

 

Important –

  • Quan hagueu pujat la documentació apareixerà un botó verd  a la pantalla per enviar-la. No oblideu clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament si l’enviament s’ha fet correctament.
  • Si no aporteu la documentació dins el termini establert perdreu la vostra reserva de plaça

 

3. – Comproveu que la vostra matrícula ha estat realitzada correctament accedint al vostre portal de Centrosnet.

 

  • La secretària de la EOI no enviarà cap correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.
  • Per defecte, la vostra matrícula sortirà com a NO FORMALITZADA fins que secretària revisi la documentació.
  • El dia 3 d´octubre podreu comprovar si la vostra matrícula ha estat realitzada correctament accedint al vostre portal de Centrosnet.