Situacions que donen dret a la exempció i forma d’acreditar-les

Procediment 

1.- Prepareu  en format digital la documentació següent: 

 

  1. Justificant que acrediti la vostra situació en el moment de la sol·licitud per tenir dret a l’exempció de les taxes (vegeu documentació justificativa).
  2. Còpia DNI o NIE. (Si el NIE no té fotografía s’ha d’adjuntar una còpia del passaport). 
  3. Justificant d’haver fet el pagament de la aportació de 8€

    Us agrairíem que anomenaseu els documents que aporteu posant els vostres llinatges i el tipus de document.   Exemple:   Pons Torres DNI  /  Pons Torres  justificant exempció /  Pons Torres justificant pagament 

 

2. – Torneu  a accedir a centrosnet per aportar aquesta documentació abans del 17 de juliol.

 

Important –

  • Quan hagueu pujat la documentació apareixerà un botó verd  a la pantalla per enviar-la. No oblideu clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament si l’enviament s’ha fet correctament.
  • Si no aporteu la documentació dins el termini establert perdreu la vostra reserva de plaça

 

3. – Comproveu que la vostra matrícula ha estat realitzada correctament  al setembre a la pàgina web de l’EOI.

 

La secretària de la EOI no enviarà cap correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.

Si teniu dubtes podeu consultar a secretaria per  correu electrònic: secretaria@eoipalma.com, telèfon (971 42 13 14) o presencialment – (horari d’atenció de 9.00 h a 14.00 h  i de 16.00 h a 18.00h)