Documents del centre

 

Acta final de la Comissió de selecció de director/a del centre  (valoració del projecte de direcció)

Projecte de direcció 2022-2026

Projecte educatiu de centre

Projecte lingüístic

Projecte de coeducació i d’igualtat

L’EOI en xifres