Documents del centre

 

Acta final de la Comissió de selecció de director/a del centre  (valoració del projecte de direcció)

Projecte de direcció 2022-2026

Reglament d’organització i de funcionament del centre

Concreció curricular 2023-2024

Projecte educatiu de centre (2019- Es revisarà durant el curs 2023-2024)

Projecte lingüístic

Pla digital del centre

Projecte de coeducació i d’igualtat

Pla d’animació a la lectura

L’EOI en xifres 23-24