L’Escola Oficial d’Idiomes de Palma de Mallorca vol facilitar-vos, mitjançant aquesta pàgina web, l’accés a la informació que fa referència a la nostra escola.

Aquesta informació és de caràcter general i no és necessàriament  exhaustiva o completa. Així mateix pot donar-se el cas que no estigui actualitzada o que s’hi detectin errors (que procurarem esmenar, gràcies també a la vostra col·laboració).

No podem garantir que el servei prestat amb aquesta pàgina web no quedi, en algun moment, interromput o afectat per problemes tècnics o humans.

L’Escola Oficial d’Idiomes de Palma de Mallorca no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la informació publicada en aquesta pàgina ni dels problemes que en puguin resultar de la consulta.