CURS 2023-2024
Càrrec
Directora Isabelle Catherine Anthore Carpentier
Caps d’estudis Ana Belén Gracia Castejón

Catalina Vicién Estevan

Secretari Cristina Gila Edmonds
Caps d’estudis adjunts
(a la seu central)
Jorge Cantín Ricol

Montserrat Gonzalo Arroyo

Aïda Santamaría Marimón

Cristina Serna García

Caps d’estudis adjunts
(a les ampliacions d’aules de l’EOI de Palma
)
IES Arxiduc Lluís Salvador: Aurelio Gil Vallejo
IES Guillem Sagrera: Christian Lehnert
IES Joan Maria Thomàs: Miquel Gelabert
IES Ses Estacions: Eugènia Ferrer Pujol