CURS 2024-2025
Càrrec
Directora Isabelle Catherine Anthore Carpentier
Caps d’estudis Aïda Santamaría Marimon

Catalina Vicién Estevan

Secretari Elena Alegre Domingo
Caps d’estudis adjunts
(a la seu central)
Jorge Cantín Ricol

Montserrat Gonzalo Arroyo

Cristina Serna García

Carme Bauça Rosselló

Caps d’estudis adjunts (a les ampliacions d’aules de l’EOI de Palma) IES Arxiduc Lluís Salvador: Aurelio Gil Vallejo

IES Guillem Sagrera: Gerard Adrover

IES Joan Maria Thomàs: Miquel Gelabert

IES Ses Estacions: Eugènia Ferrer Pujol