CURS 2020-2021
Càrrec
Directora Isabelle Catherine Anthore Carpentier
Caps d’estudis Marina Sofía Ruiz Pérez

Catalina Vicién Estevan

Secretari Cristina Gila Edmonds
Caps d’estudis adjunts
(a la seu central)
Jorge Cantín Ricol
Cristóbal González López
Montserrat Gonzalo Arroyo
Andreu Pedró Garcia
Caps d’estudis adjunts
(a les ampliacions d’aules de l’EOI de Palma
)
IES Arxiduc Lluís Salvador: Aurelio Gil Vallejo
IES Guillem Sagrera: Delfina Martínez Llamas
IES Joan Maria Thomàs: Eugènia Ferrer Pujol
IES Ses Estacions: Àngels Grimal Rodríguez