CURS 2021-2022
Càrrec
Directora Isabelle Catherine Anthore Carpentier
Caps d’estudis Marina Sofía Ruiz Pérez

Catalina Vicién Estevan

Secretari Cristina Gila Edmonds
Caps d’estudis adjunts
(a la seu central)
Jorge Cantín Ricol

Montserrat Gonzalo Arroyo

Ana Belén Gracia Castejón

Andreu Pedró Garcia

Caps d’estudis adjunts
(a les ampliacions d’aules de l’EOI de Palma
)
IES Arxiduc Lluís Salvador: Aurelio Gil Vallejo
IES Guillem Sagrera: Christian Lehnert
IES Joan Maria Thomàs: Eugènia Ferrer Pujol
IES Ses Estacions: Àngels Grimalt Rodríguez