A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears:

  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (a partir de 2006):
  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (fins a 2006):

 

Com és l’organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020: