Programació Departament Rus Curs 21-22

PROGRAMACIÓ A1 A2 B1 B2
CONTINGUTSMORFOSINTÀCTICS A1 A2 B1 B2