Què és? Aquesta quota complementària de 8 € per idioma possibilita el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.
Qui l’ha de pagar? L’ha de pagar tot l’alumnat oficial presencial, independentment de les seves circumstàncies.
Com es fa el pagament? En el moment de la matrícula la secretaria le proporcionarà un imprès per a pagar aquesta quota.