Matrícula antic alumnat (juliol) languagesязыкиlanguesidiomassprachenidiomeslingueاللغات

CURS 2020-2021

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha d’enviar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos)  segons els terminis establerts en el calendari de matrícula a l’adreça electrònica: matricula.secretaria@eoipalma.com,

NOTA IMPORTANT:
L’antic alumnat necessita la contrasenya personal per matricular-se. Recomanem que l’alumnat obtengui la contrasenya personal com més aviat millor i no esperi al dia de la matrícula. Per obtenir la contrasenya personal, cliqui

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 i 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup

 

Quan s’ha de matricular l’alumnat de cursos d’avaluació contínua que ha aprovat el maig?
Calendari de matrícula de tots els idiomes La matrícula tindrà lloc des del 9 de juliol a les 9:00 fins al 13 de juliol a les 21:00.
Tutorials Per a obtenir la contrasenya personal
Per a triar grup online
Informacions molt importants a tenir en compte a l’hora de matricular-se  Clica

Enguany, degut a la situació sanitària,  vostè té la possibilitat de repetir curs o promocionar (passar al seguënt curs). En el moment de la matrícula, haurà de triar una de les dues opcions.

Informacions sobre els horaris del curs 2020-2021 Consideracions generals (respecte al lloc d’impartició dels grupos, sobre l’elecció d’horari i respecte als canvis de grup): cliqui

Per veure els horaris: cliqui

Link per a triar grup online

Nou! Cursos semipresencials: clique aquí.

 

Pagaments
  • Informació sobre la quota escolar de 8€:
  • Informació sobre com pagar les taxes online i exempcions de pagament de taxes:
  • Informació molt important sobre sol·licitud de beques: En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: vostè haurà de pagar l’import de la matrícula.  Per llegir més sobre això:
  • L’antic alumnat ha de pagar 2 taxes:
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears Curs normal
Taxa per a l’alumnat ordinari Idioma: 
Serveis generals: 
Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa i monoparental general Idioma: 
Serveis generals: 

 

 

Formalització de matrícula
Instruccions per a l’enviament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals  

  • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards  per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
Fins al 15 de juliol.
Resguards que s’han d’enviar a l’adreça electrònica: matricula.secretaria@eoipalma.com
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • còpia de l’elecció online de grup*
  • còpia del pagament de la quota de 8€.
  • còpia dels pagaments de les taxes (taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
Documentació acreditativa que s’ha d’enviar  depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa
 Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
 En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
 Altres col·lectius exempts de taxa  Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de la beca.