Matrícula antic alumnat (juny-juliol) sprachen语言languagesidiomesязыкиlingue

CURS 2018-2019

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

  1. Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.
  2. Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.
  3. Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

NOTA IMPORTANT:
L’antic alumnat necessita la contrasenya personal per matricular-se. Recomanem que l’alumnat obtengui la contrasenya personal com més aviat millor i no esperi al dia de la matrícula.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan s’ha de matricular l’alumnat que ha aprovat el maig-juny?
Calendari de matrícula de tots els idiomes excepte Espanyol Llengua Estrangera  .
(pendent de publicació)
Calendari de Espanyol Llengua Estrangera  .
(pendent de publicació)
Tutorials Per a obtenir la contrasenya personal
Per a triar grup online .
(pendent de publicació)
Link per a triar grup online
(pendiente de publicación)
Pagaments

Clica a la icona per a llegir les instruccions i fer els pagaments:

Informació sobre la quota escolar de 8€:

Formalització de matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
  • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
  • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
  • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards  per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
Pendent de publicació
Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.

Donat l’elevat nombre de persones que s’han de matricular enguany i per estalviar-li coes, li recomanam que eviti les franges horàries de 9:00 a 12:30 i 18:00 a 19:00.

Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • 2 còpies de l’elecció online de grup*
  • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
  • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa  Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
 En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
 Altres col·lectius exempts de taxa  Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Full de compromís de sol·licitar beca (signat).
 * Una còpia és  per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma.