PROCESSOS DE MATRÍCULA per al CURS 23-24

PREINSCRIPCIÓ CURSOS OFICIALS del 6 de juny al 15 de juny (tancada)

MATRÍCULA dels ANTICS ALUMNES APTES a la convocatòria ORDINÀRIA  del 4 al 9 de juliol (tancada)

Publicació LLISTES D’ADMESOS I RESERVA (6 juliol)

MATRÍCULA  PERSONES ADMESES a la PREINSCRIPCIÓ de l’11 al 18 de julio(en procès)

MATRÍCULA PERSONES ADMESES de les LLISTES DE RESERVA del 20 al 23 de juliol