Modalitat d’ensenyament
Idiomes i nivells
 

 

Ensenyament oficial presencial (curs 22-23)

Els cursos tenen un mínim de 120 hores impartides en dos períodes setmanals de dues hores d’octubre a juny en horari de matí o d’horabaixa. Més informació aquí.

 • alemany – A1, A2,  B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2
 • anglès – A1, A2,  B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2
 • àrab– A1, A2.1,  A2.2, B1.1,  B1.2
 • català – A1,  A2, B1, B2, C1, C2
 • espanyol– A1,  A2, B1, B2, C1
 • francès – A1, A2,  B1, B2.1, B2.2, C1.1
 • italià – A1, A2,  B1, B2.1, B2.2, C1.1
 • japonès -A1, A2.1, A2.2, B1.1
 • rus– A1, A2.1,  A2.2, B1.1,  B1.2, B2.1, B2.2
 • xinès– A1, A2.1,  A2.2, B1.1,  B1.2, B2.1
Ensenyament oficial semipresencial (curs 22-23)

Una sessió setmanal de dues hores  al centre, en horari de matí o d’horabaixa  d’octubre a maig. La resta d’hores, fins a arribar a les 120 de durada de tot el curs, es treballa en un entorn virtual d’aprenentatge i s’han de realitzar les tasques suggerides pel professor.  En aquesta modalitat de cursos es requereix que l’alumnat disposi d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor.

 • alemany – nivells per determinar
 • àrab – nivells per determinar
 • anglès – B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2
 • català – nivells per determinar
 • francès nivells per determinar
 • italià – nivells per determinar
Ensenyament oficial (curs 21-22)

Programa EOIES /CEPA

 • Programa de col·laboració amb els instituts d’educació secundària, centres concertats de la CAIB i centres d’adults.
 • alemany – A1, A2, B1
 • anglès – A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1
 • francès – A1, A2, B1
Ensenyament a distància  (“That’s English”) (curs 21-22)

 • L’alumne rep materials audiovisuals per a traballar de manera autònoma i pot assistir a tutories setmanals.
 • anglès – A1, A2,  B1, B2.1, B2.2, C1
Ensenyament lliure (curs 21-22)

 

 • No s’assisteix a classe. L’objectiu d’aquesta modalitat és únicament és fer els exàmens per obtenir una certificació.
 • Els alumnes lliures es poden matricular del nivell que vulguin (màxim 2 nivells per idioma, excepte català – 1 nivell)
 • alemany –  A2,  B1,  B2 , C1, C2
 • àrab– A2,  B1,  B2 ,
 • anglès – A2,  B1,  B2 , C1, C2
 • català – A2,  C1
 • espanyol– A2,  B1,  B2 , C1
 • francès – A2,  B1,  B2 , C1
 • italià – A2,  B1,  B2 , C1
 • japonès -A2
 • rus– A2,  B1,  B2
 • xinès– A2,  B1,  B2
Ensenyament cursos específics  

 • Cursos amb una temàtica específica de durada quadrimestral o anual
 • idiomes i nivells per determinar