Normativa alumnat

 

drets i deures

normes de convivència

assistència

menors

permanència extraordinària al centre una vegada esgotades les convocatòries