• Accés al nivell bàsic A1

El nivell bàsic A1 és el nivell inicial de les escoles oficials d’idiomes. Està pensat per a les persones que no tenen coneixements o tenen pocs coneixements de l’idioma del qual volen sol·licitar plaça.

  • Accés a un nivell o curs superior a bàsic A1

S’hi pot accedir de diferents formes i sempre s’haurà de justificar documentalment:

 

Via d’accés als diferents nivells
Documentació que s’ha d’aportar
1) haver aprovat el nivell immediatament inferior (o obtingut una puntuació superior al 5 a totes les parts de la prova) en una escola oficial d’idiomes o haver cursat el nivell i no haver-lo superat
Certificat de l’EOI (no és necessari per als alumnes que han obtingut la certificació a aquesta EOI)

Correspondències entre els plans d’estudis anteriors a 2006:
Correspondències entre els plans d’estudis posteriors a 2006:

2) haver aprovat el nivell immediatament inferior en una institució reconeguda en la normativa vigent de la Conselleria d’Educació Certificats reconeguts per la Conselleria d’Educació:
3) haver fet la prova d’anivellació Si s’ha fet la nivellació online d’anglès: resguard de la prova d’anivellació.

Si s’ha fet la nivellació presencialment: no s’ha d’aportar res.