PROVES D’ANIVELLACIÓ – CURS 2024-25

  • El resultat de la prova d’anivellament només implica l’assignació a l’alumne del curs que li correspon i no l’admissió d’aquest.
ANGLÈS ALTRES IDIOMES
Quan, com i on es realitzen? Durant el periode de preinscripció, la prova està integrada a dins de la plataforma de preinscripció.

Aquest procés s’ha de fer amb un ordinador, no està preparat per a mòbils o tauletes. 

20 de juny presencial

Lloc: tots el idiomes (*excepte català) a la Seu central C/Aragó 59 .

Les aules on es faràn les proves es publicaràn el 17 de juny.

Alemany

Àrab

*Català a:  IES Ses Estacions C/ del Marquès de la Fontsanta, 12

Espanyol

Francès

Italià

Japonès

Rus

Xinès

Com són les proves?
Informació sobre la prova online d’anglès
Informació sobre el format de les proves d’anivellació presencials:

Alemany: 
Àrab: 
Català: 
Espanyol: 
Francès: 
Italià: 
Japonès 

Rus:
Xinès:

Com i quan es comuniquen els resultats als alumnes ?
Es lliura el justificant telemàticament immediatament desprès de fer la prova d’anglès.
RESULTATS (de la prova realitzada dia 20/06). Publicats dia 21 juny a les 20.00 hores (actualitzat 25/06)

Alemany
Àrab
Català
Espanyol
Francès
Italià
Japonès
Xinès
Rus

Què han de fer els alumnes després de conèixer els resultats? Els alumnes han d’enviar el justificant d’haver fet la prova d’anglès amb la documentació per a la sol·licitud de plaça en el moment de realitzar la matrícula A la matriculació els alumnes hauran de sol·licitar el nivell al qual han acccedit segons els resultats de les proves d’anivellació o a un inferior.