Situacions que donen dret a la exempció o bonificació de taxes i forma d’acreditar-les

 

Assenyaleu  la vostra  situació respecte al pagament de taxes