Material complementari:
  • Costa Vila, Eva; Sun Jiameng. Hànyû 1. Chino para hispanohablantes. Barcelona: Herder, 2006.
  • Casas, Helena et al. 2009. Lengua china para traductores: 学中文,做翻译 (Vol. I i Vol. II). 2ª edició. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. [Manual de xinès per a castellanoparlants amb la pàgina web: www.uab.es/xuezhongwen].
  • Yuan, Boping; Kan Qian. Guía práctica para escribir en chino. Barcelona: Herder, 2009.
  • Zhou, Minkang. 1999. Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. (Diccionaris de l’Enciclopèdia).
  • Sun, Yizhen. 1999. Nuevo Diccionario Chino-Español. Pequín: Shangwu Yingshuguan.
  • Martínez Robles, David. 2007. La lengua china: historia, signo y contexto. Una aproximación sociocultural. Barcelona: Editorial UOC. [Obra sobre aspectes culturals, socials, històrics, etc. vinculats a la llengua xinesa.]