Informació general sobre la sol·licitud de certificats acadèmics oficials
Amb quina antelació s’ha de demanar? Davant la situació actual, l’alumnat que vulgui una certificació acadèmica del seu expedient acadèmic l’ha de demanar amb una setmana d’antelació, A PARTIR DE DIA 20 D’OCTUBRE DE 2021.
Com es fa la sol·licitud d’un certificat acadèmic oficial? Aquesta sol·licitud s’ha de fer per correu electrònic (secretaria@eoipalma.com) adjuntant el justificant d’haver pagat la taxa corresponent, indicant :

  • ASSUMPTE: CERTIFICAT ACADÈMIC DE (IDIOMA) Llinatge Llinatge, Nom
  • DNI/NIE
  • si el voleu en castellà o en català
  • si el certificat ha de ser complet o només amb informació específica (detallar)

Els certificats estaran disponibles per a la seva recollida una setmana després de sol·licitar-los.

Taxa que s’ha d’abonar
(links a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears)
Taxa ordinària:
Taxa família nombrosa o monoparental general:
 Per a consultar les exempcions de taxes, clica
 Recollida de la certificació
  • Per venir a recollir la certificació en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l‘alumne/a.
  • Per descarregar el model d’autorització de recollida,  .