LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS

ALEMANY A1 REFORÇ (tarda)

ALEMANY PER AL TURISME

ANGLÈS: PRÀCTICA DE CONVERSA I PREPARACIÓ NIVELL B1

ANGLÈS: PRÀCTICA DE CONVERSA I PREPARACIÓ NIVELL B2

ANGLÈS: PRÀCTICA DE CONVERSA I PREPARACIÓ NIVELL C1

ÀRAB PRÀCTICA ORAL B1/B2

ITALIÀ: LA CREATIVITÀ NEL MONDO

XINÈS PER VIATJAR

 • Reclamacions a les llistes provisionals del 14 de juliol a les 14.30 fins al 15 de juliol a les 14.30 al correu: especifics.secretaria@eoipalma.com

LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS

 • Es publicaran el 16 de juliol a les 14.30

MATRÍCULA ONLINE Només per les persones que figuren a la llista definitiva d’admesos

 • Del 16 de juliol a les 15.30 al 20 de juliol a les 23.59
 • Pagaments cliqui aquí vagi a: alumnat ordinari → curs específic o taxes bonificades → curs específic. També hi trobarà informació sobre exempcions al pagament de taxes.

             IMPORTANT: La taxa de serveis generals només es paga UNA vegada per curs escolar.

 • Termini de formalització de matrícula: els justificants dels pagaments i la documentació s’han d’enviar del 16 al 20 de juliol a les 23.59 hores al correu: especifics.secretaria@eoipalma.com

Si no formalitza la matrícula en el termini establert, adjudicarem la plaça a la persona corresponent de la llista d’espera. 

       Resguards i documents que s’han d’adjuntar (en tots els casos):

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat.
 • Alumnat membre de família monoparental: documentació justificativa segons la normativa vigent.
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent