Reglament d’organització i funcionament de l’EOI de Palma (aprovat el 30/06/2017)