ALUMNAT LLIURE: COMPROVACIÓ QUE LA SEVA INSCRIPCIÓ HA ESTAT REALITZADA CORRECTAMENT

Per a comprovar si la seva matrícula ha estat formalitzada correctament o ha d’aportar algun document addicional, a partir del 29 d’abril vostè ha d’ accedir a l’enllaç de registre de dades i inscripció telemàtica:

Tots els idiomas excepte català: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/libres_mat/index.php?tcen=EOI&cen=PM1

Català: https://www.informaticacentros.com/centrosnet/matriculacion_preinscritos/inicio.php?tcentro=EOI&centro=PM1

La secretària de la EOI només  envia un correu electrònic als alumnes relatiu a l’estat de la seva matrícula si hi ha alguna incidència. És aconsellable que consulti el seu compte i la safata de correu no desitjat regularment. Assegureu-vos que on diu matrícula formalitada hi posa: SÍ