Matrícula llista reserva preinscripció idiomas语言sprachenязыкиlinguelanguesاللغاتlanguages

CURS 2020-2021

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

 

Elecció de grup

 

Quan s’han de matricular les persones que surten a les llistes definitives de reserva de la preinscripció?
PENDENT PUBLICACIÓ

 

Com és el procés d’adjudicació de places?
Les places existents seran adjudicades d’acord amb la numeració establerta en la llista d’espera.

 

Places vacants disponibles per a les llistes de reserva
PENDENT PUBLICACIÓ
Llistes definitives de reserva
PENDENT PUBLICACIÓ

 

 

Pagaments

PENDENT PUBLICACIÓ

 

  • Informació sobre la quota escolar de 8€: 
  • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques: 
  • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes: obertura d’expedient, idioma i serveis generals.
    (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient).
Taxes matrícula llista reserva
Alumnat ordinari Alumnat membre de família nombrosa i monoparental general
Antic alumnat Idioma:  150,38€
Serveis generals: 11,39€
Idioma: 75,19€
Serveis generals: 5,70€
Nou alumnat Obertura d’expedient: 23,92€
Idioma:  150,38€
Serveis generals: 11,39€
Obertura d’expedient: 11,96€
Idioma: 75,19€
Serveis generals: 5,70€
  • NOTA: si vostè ja està matriculat en el curs 2020-2021 a l’EOI de Palma, no ha de pagar una altra vegada la taxa de “Serveis generals”.
Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals PENDENT PUBLICACIÓ
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
PENDENT PUBLICACIÓ
Resguards que s’han d’enviar a l’EOI de Palma
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
  • còpia de l’elecció de grup
  • còpia del pagament de la quota de 8€.
  • còpias dels pagaments de les taxes
Documentació acreditativa que s’ha d’enviar a l’EOI de Palma depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca.