Matrícula llista reserva languesidiomassprachen语言idiomesязыкиاللغاتlanguages

CURS 2019-2020

Aquesta matrícula és presencial.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2, 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

 

Elecció de grup

 

Quan s’han de matricular les persones que surten a les llistes definitives de reserva de la preinscripció?
Idioma Curs Dia Hora
Francès Intermedi B2.1 25/09/2019 10:15
Italià Bàsic A2 25/09/2019 10:30
Català C2 25/09/2019 09:00
Català C1 25/09/2019 09:20
Català B1 25/09/2019 09:40
Català A2 25/09/2019 10:00
Català A1 25/09/2019 10:40

 

Aquesta matrícula és presencial (no es fa online). Si vostè no pot venir, pot delegar aquesta matrícula en una altra persona.

Com és el procés d’adjudicació de places?
Les places existents seran adjudicades d’acord amb la numeració establerta en la llista d’espera.

Les persones que no hi siguin presents el dia i l’hora indicats per a cada idioma perdran el seu torn i es continuarà l’adjudicació de places amb el nombre d’ordre següent en la llista fins a l’adjudicació total de totes les places.

Places vacants disponibles per a les llistes de reserva
Intermedi B2.1 d’àrab: No hi ha places vacants d’aquest curs. Hi ha un curs específic d’àrab d’aquest nivell:

Bàsic A1 de català: 59 places

Bàsic A2 de català: 15 places

Intermedi B1 de català: 9 places

Avançat C1 de català: 26 places

Avançat C2 de català: 18 places

Intermedi B2.1 de francès: 9 places

Bàsic A2 d’italià: 6 places

Llistes definitives de reserva
Intermedi B2.1 d’àrab:

Bàsic A1 de català:

Bàsic A2 de català:

Intermedi B1 de català:

Avançat C1 de català:

Avançat C2 de català:

Intermedi B2.1 de francès:

Bàsic A2 d’italià:

 

Pagaments

En el moment de la matrícula, l’EOI de Palma proporcionarà a la persona que es matricula un imprès per al pagament de la taxa de la matrícula i per al pagament de la quota escolar de 8€.

 

 • Informació sobre la quota escolar de 8€: 
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques: 
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes: obertura d’expedient, idioma i serveis generals.
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient).
Taxes matrícula llista reserva
Alumnat ordinari Alumnat membre de família nombrosa i monoparental general
Antic alumnat Idioma:  150,38€
Serveis generals: 11,39€
Idioma: 75,19€
Serveis generals: 5,70€
Nou alumnat Obertura d’expedient: 23,92€
Idioma:  150,38€
Serveis generals: 11,39€
Obertura d’expedient: 11,96€
Idioma: 75,19€
Serveis generals: 5,70€
 • NOTA: si vostè ja està matriculat en el curs 2019-2020 a l’EOI de Palma, no ha de pagar una altra vegada la taxa de “Serveis generals”.
Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
 • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
 • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
Fins al 26 de setembre a les 19 hores.
Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.

Donat l’elevat nombre de persones que s’han de matricular enguany i per estalviar-li coes, li recomanam que eviti les franges horàries de 9:00 a 12:30 i 18:00 a 19:00.

Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • 2 còpies de l’elecció de grup*
 • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
 • 2 còpies dels pagaments de les taxes
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
Membre de família monoparental
Documentació justificativa segons la normativa vigent.
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Sol·licitud de beca.
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma