MATRÍCULA LLISTA DE RESERVA 22-23

 

MATRÍCULA DELS ALUMNES ADMESOS DE LA LLISTA DE RESERVA

Anglès B2.1
Català A2, B1, B2, C1, C2
Italià B1, C1.1

Japonès A2.1

DIA 26 DE SETEMBRE

PROCEDIMENT

     • La matrícula s’activarà a partir de les 9h el proper 26 de setembre. El procediment quedarà obert fins a les 10.30h per a l’alumnat admès al primer torn i fins a les 23.59h per a l’alumnat de B2.1 d’anglès i C1.1 d’italià.
     • Els horaris s’adjudicaran automàticament per ordre d’entrada de sol·licitud.
     • Una vegada adjudicat l’horari l’alumne té 72h per fer els pagaments i aportar la documentació.
     • Si encara hi ha vacants, hi haurà un segon torn de matriculació. A les 11h es publicarà la llista de persones admeses que podran matricular-se de 11.30 a 12.30h.
     • D’haver-hi places restants, s’oferiran a partir de les 13h i fins a les 23.59h. Les places s’adjudicaran automàticament per ordre d’entrada de sol·licitud.

I

Llistat de persones admeses de la llista de reserva 1r torn

Llistat de persones admeses de la llista de reserva 2n torn

 TUTORIAL PROCEDIMENT MATRÍCULA ALUMNAT ADMÈS AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-23

 • Hi ha tres passes – 
  • 1.- Sol·licitud i assignació de grup
  • 2.- Pagaments
  • 3.- Aportació de documentació.
 • La matrícula no es considerarà formalitzada sense realitzar aquestes tres passes. Els pagaments i l’aportació de documentació s’han de realitzar en un termini de 72 hores  després de l’assignació de grups.
Passa 1: Sol·licitud de grup   

 

S’ha de tenir en compte:

 • Es considera nous alumnes, les persones que MAI han cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial, lliure, cursos específics o EOIES. L’alumnat de That’s English és considerat nou alumne.
 • Els antics alumnes són antics alumnes les persones que han cursat en algun moment estudis a una EOI de Balears en règim oficial, lliure, cursos específics o EOIES
 • Seleccionau la taxa que es correspon amb la vostra  situació. Vegeu informació sobre taxes
 • Sortirà un resguard de matrícula que indica el grup que us ha estat assignat i l’import total de les taxes que heu de pagar. També, a la part dreta de la pantalla, trobareu un enllaç on podeu pagar l’aportació complementària de 8 €. 
 • Deseu aquest resguard i el resguard d’haver pagat l’aportació complementària.
Passa 2: Pagaments 

 

 • Disposeu de 72 hores a partir del moment que us ha estat assignada la plaça.

Pagament online – Cliqueu damunt els enllaços que corresponguin a la vostra situació que s’indiquen a continuació  i seguiu les instruccions que us indica l’ATIB. Una vegada hàgeu completat el formulari  haureu de triar “Pagar”

Després de fer els pagaments desau els resguards. Els resguards han d’indicar clarament que els pagaments s’han efectuat mitjançant el següent segell.

 

Pagament a una entitat bancària – Cliqueu damunt els enllaços que corresponguin a la vostra situació que s’indiquen a continuació  i seguiu les instruccions que us indica l’ATIB. Una vegada hàgeu completat el formulari  haureu de triar “Descarregar”

A continuació imprimiu els resguards i feu els pagaments al banc.  Finalment, escanegeu o feu una fotografia dels resguards per  tenir el document  digital.

 

Situacions i pagaments

Exempció de taxes  –  persones en situació d’atur, membres de famílies nombroses i monoparentals especials, becaris i altres  Vegeu situacions i documentació justificativa

       • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
 Bonificació del 50%  – famílies nombroses i monoparentals  –  Aquestes persones hauran de presentar els justificants dels pagaments de les taxes  i l’acreditació de la seva situació   Vegeu  documentació justificativa

           • Nou alumne – Total primer idioma –  102,71 € 
                 • Obertura d’expedient 12,20 € 
                 • Serveis Generals 5,81
                 • Idioma 76,70 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
           • Antic alumne- Total primer idioma – 90,51 € /
                 • Serveis Generals 5,81€
                 • Idioma: 76,70 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
           • Següents idiomes – (antics i nous alumnes) – 84,70 €
                 • Idioma:  76,70 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
  Cap bonificació – matrícula ordinària

          • Nou alumne -Total primer idioma –  197,42€
                 • Obertura d’expedient 24.40 €  
                 • Idioma: 153,40 €
                 • Serveis generals 11,62 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
          • Antic alumne -Total primer idioma –  173,02 €
                 • Idioma: 153,40 €
                 • Serveis generals 11,62 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula
          • Següents idiomes – (nous i antics  alumnes) – 161,40 €

                 • Idioma: 153,40 €
                 • Aportació complementària 8 € – aneu a la pantalla del resguard de matrícula

 

Devolucions – Una vegada formalitzada la matrícula només tindran dret a la devolució de les taxes els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups en els quals es matricularen, a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

Passa 3: Pujada de documentació. Formalització de matrícula. Disposeu de 72 hores a partir de l’assignació de places.

 

 • Comproveu que teniu disponible en format digital (pdf o imatge) la següent documentació:
   • Còpia DNI o NIE en vigor per dues cares – (no és necessari per a les persones que ja estan matriculades d’un altre idioma aquest curs 22/23)
   • Resguard del pagament de l’aportació complementària de 8€.
   • Resguards dels pagaments de les taxes corresponents  i/o justificants de les bonificacions o exempcions.
   • Per justificar l’accès a un nivell superior a A1 si el nivell anterior no s’ha cursat a l’EOI de Palma  (qualsevol d’aquests documents).
     • acreditació reconeguda per la Conselleria Més informació
     • resguard prova de anivellació d’anglès amb indicació del nivell
     • certificats d’altres escoles Oficials d’Idiomes o That’s English
 • Agrairíem que els documents aportats s’anomenin posant els seus llinatges i el tipus de document. Exemple: Pons Torres DNI, Pons Torres bonificació, Pons Torres serveis generals…
 • Torneu a accedir a l’enllaç d’ajudicació de places / matrícula  clicant aquí i pugeu la documentació corresponent a la vostra situació.
 • Teniu en compte: 
   • Quan pugeu documentació  apareixerà un botó verd  a la part superior per enviar-la    No oblideu  clicar damunt aquest botó. El sistema informarà immediatament amb missatges instantanis que apareixeran a la pantalla si l’enviament s’ha fet correctament. Aquesta informació també apareixerà al costat de cada enllaç indicant si el document no s’ha enviat, està pendent de la revisió per part del centre i si s’ha acceptat o rebutjat per alguna causa. En aquest cas s’haurà de tornar a pujar el document correcte.
   • Per a comprovar si la vostra matrícula ha estat formalitzada correctament o heu d’aportar algun document addicional heu de tornar a accedir a l’enllaç de matriculació. La secretaria de l’EOI no enviarà cap correu electrònic  relatiu a l’estat de la vostra matrícula tret que hi hagi alguna incidència. És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.