DESTINATARIS: Només per alumnat que es vol matricular d’un nivell ja aprovat o d’un nivell inferior.

PROCEDIMENT: S’ha d’emplenar aquest formulari per sol·licitar la matrícula d’actualització. Es podran matricular dels cursos sol·licitats si quedassin places vacants dins el termini de darreres vacants 27 i 28 de setembre. En aquest cas, la secretaria del centre contactarà directament amb els sol·licitants per a formalitzar la matrícula.

IMPORTANT! Aquesta matrícula no tindrà efectes acadèmics si l’alumne ja té una qualificació d’apte.